Aurinkosähköjärjestelmän investoinnin kannattavuus

Antti Martikainen 14.12.2017

Keskityn tässä kirjoituksessani yritysten ja kuntien aurinkosähköjärjestelmien investointien kannattavuuteen. Investointien kannattavuuden määrityksessä laskenta aloitetaan usein määrittämällä investoinnista saatavat hyödyt ja koko pitoajan kustannukset eli investoinnin kustannukset sekä käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Lisäksi huomioidaan investoinnin jäännösarvo. Laskentaparametrit määräytyvät tapauskohtaisesti, mutta aurinkosähköjärjestelmän pitoaika on lähtökohtaisesti 35 vuotta.  

Kustannukset

Aurinkosähköjärjestelmä suunnitellaan aina kiinteistön vaatimusten mukaisesti ja siten järjestelmän hinta on tapauskohtainen riippuen siitä, kuinka iso järjestelmä rakennetaan ja miten järjestelmä on asennettavissa. Lähtökohtaisesti paneelit kannattaa asentaa katolle. Keskeisiä järjestelmän hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat kattotyyppi ja sen rakenne sekä miten paneelit on asennettavissa katolle, järjestelmään kuuluvien sähköjohtojen vedot, sähkökeskuksen rakenne ja siellä käytettävissä oleva tila.

Savon Voima tekee aina kohteeseen suunnittelukäynnin ja suunnittelukäynnillä yrityksen edustajan kanssa käydään yhdessä läpi järjestelmän asennettavuus. Savon Voima toimittaa järjestelmän aina kokonaistoimituksena. Suunnittelukäynnin perusteella annamme tarkan tarjouksen, eikä yllätyksiä loppuhinnassa pääse tulemaan.

Aurinkosähköjärjestelmässä ei ole juurikaan käyttö- tai kunnossapitokustannuksia. Järjestelmässä ei ole kuluvia osia eikä polttoaineesta tarvitse huolehtia. Invertteri tulee uusittavaksi noin 15 vuoden käyttöiässä, mutta tämän kustannus on pieni suhteessa voimalaitoksesta saatavaan hyötyyn.

Hyödyt    

Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus perustuu siihen, että tuotannolla voidaan korvata ostosähköä eli suomeksi pienennetään sähkölaskua. Tällöin tuotetun sähkön arvo on ostetun sähkön kokonaishinta eli yhteenlaskettu sähkön energiamaksut, siirtomaksut ja sähkövero. Käyttämättä mahdollisesti jäävän ylijäämäsähkön voi myydä, mutta tämän arvo ei riitä tekemään investoinnista kannattavaa ja siten ylimitoitusta kannattaa välttää. Laitteiston oikea mitoitus onkin erittäin tärkeä.

Investoinnin kannattavuus

Investointien kannattavuutta voidaan mitata monella eri menetelmällä. Investoinnin takaisinmaksuaika on hyvin yleisesti käytetty ja usein tällä menetelmällä tarkastellaan myös aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta.

Investoinnin takaisinmaksuaika ei kuitenkaan usein anna oikeaa kuvaa aurinkosähköjärjestelmän investoinnin kannattavuudesta. Takaisinmaksuajan sijaan tulisikin tarkastella aurinkosähköjärjestelmän tuottoa. Aurinkosähköjärjestelmän tuotto on käytännössä riskitön. Järjestelmällä on pitkät takuut ja järjestelmän sähköntuotanto pystytään simuloimaan. Tuotannon simulointi perustuu Ilmatieteen laitoksen tekemiin auringon säteilyenergian pitkäaikaisiin mittauksiin.

Yksi hyvä menetelmä aurinkosähköjärjestelmän tuoton määrittämiseen on tutkia investoinnin sijoitetun pääoman tuottoa. Maatilat voivat saada tällä hetkellä 40 prosentin investointituen ja muut yritykset ja kunnat 25 prosentin investointituen. Maatiloilla saavutetaankin usein 79 prosentin ja muilla 68 prosentin sijoitetun pääoman tuotto nykyisillä sähkön hinnoilla. Ennusteiden mukaan sähkön kokonaishinta nousee pitkällä aikavälillä ja siten järjestelmällä tuotetun sähkön arvo kasvaa ja kokonaistuotto paranee. Viimeisen kymmenen vuoden aikana sähkön kokonaishinta on noussut keskimäärin noin neljä prosenttia vuosittain. Sähkönhinnan nousu huomioituna yrityskohteissa saavutetaan usein 10–13 prosentin sijoitetun pääoman tuotto järjestelmän pitoaikana. On hyvä huomioida, että kun tuotto on kustannussäästöä, niin tuotto on verotonta!

Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus on myös muutakin kuin pelkästään säästöt sähkölaskussa ja siitä saavutettava tuotto. Yritysten ja kuntien näkökulmasta aurinkosähköjärjestelmän antama imagoarvo voi olla hyvin merkittävä. Ihmisten ympäristötietoisuus kasvaa koko ajan ja aurinkosähköjärjestelmäinvestointi osoittaa toimijan vastuullisuutta ympäristöasioiden huomioimisessa. Aurinkosähköjärjestelmällä tuotetun sähkön hiilidioksidipäästöt ovat nolla ja tämä kannattaa tuoda mainonnassa esille. Savon Voima pystyy parhaimmillaan auttamaan merkittävästi aurinkosähköjärjestelmän imagohyödyn maksimoimisessa.

Ota yhteyttä Savon Voimaan ja aletaan suunnitella, kuinka auringonpaiste saadaan tuottamaan!

Antti Martikainen
Antti Martikainen Liiketoimintapäällikkö Puhelin 0447237102

Keskustelu

Pekka Mäkeläinen 

Miten voisin parantaa tuottavuutta eli katolta tulevan sähkön käytettävyyttä. Eikö teiltä saa mitään akustoa johon virtaa katolta ladattaisiin. Ja sieltä voisi sähköä käytellä tasaisesti myös yöaikaan. Tai mahdollisesti auton lataamiseen

Lähetä kommenttisi

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala
asiakaspalvelu
017 224 400
vaihde 017 223 111

Maksuttomat 24H vikapalvelunumerot:
Sähköviat:
0800 307 400
Kaukolämpöviat:
0800 307 800

Scroll to top