Näkökulma kilpailun lisäämiseen kaukolämpömarkkinoilla

Maija Henell 20.12.2017

Marraskuun lopulla julkaistiin raportti ”Uusia näkymiä energiamurroksen Suomeen” ja sen myötä aiheesta on käyty keskustelua julkisesti kaukolämpöverkkojen avaamisesta kilpailulle. Asiaa on käsitelty esimerkiksi Energiauutisten toimesta, jonka jutussa ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen esitti näkemyksiä, joiden mukaan kaukolämpömarkkinoiden avaaminen ja tuntihinnoitteluun siirtyminen hyödyntäisivät kaukolämpöasiakkaita, ja tätä varten tarvitaan lainsäädäntöä (Energiauutiset 29.11.2017 / Lämpöreformi Suomeen).

Katson aiheelliseksi tuoda keskusteluun mukaan näkemykseni niistä toimista, mitä markkinoilla kaukolämpöyhtiöiden toimesta jo tehdään, ja toisaalta nostaa esiin myös toimitusvarmuuden näkökulman, joka julkisessa keskustelussa usein jää vähemmälle painoarvolle. Pyrkimys dynaamiseen, kysynnän ja tuotannon mukaisesti säädettävään kaukolämpöjärjestelmään on hieno, mutta se ei yksin riitä varmistamaan toimitusvarmuutta.

Meillä Savon Voimassa on useita esimerkkejä siitä, miten olemme vapaaehtoisesti kaupallisesti tasapuolisin ehdoin avanneet kaukolämpöverkkomme kilpailulle siinä muodossa, että lämmön tuottaa joku kolmas osapuoli. Merkittävin lämmönostosopimus Savon Voimalla on Yaran tuotannon hukkalämmöstä. Siilinjärven keskustan kaukolämpöverkko lämpiääkin merkittävältä osin tällä hukkalämmöllä.  Miksi näin? Siksi, että se on halvin ja ympäristöystävällisin tapa toteuttaa yhdyskunnan lämmitys ja on siten asiakkaan etujen mukainen ratkaisu. Tämä ei kuitenkaan yksinään taajaman lämmöntarpeeseen riitä, vaan erityisesti talvipakkasilla tuotamme lämmön itse biolämpökeskuksessa, samoin kuin Yaran häiriö- ja huoltotilanteissa sekä ihan kesäkeleilläkin kaukolämpöverkkoa valvoessamme ja operoidessamme.

Edellä mainittua kokonaisvaltaista huolenpitoa, joka on kaukolämpöyhtiön perustehtävä, kutsun ennen kaikkea toimitusvarmuuden varmistamiseksi, ja toimitusvarmuudesta huolehtiminen on syytä nostaa riittävälle painoarvolle, kun pohditaan kaukolämpöverkkojen avaamista kilpailulle. Huoltovarmuus taataan tuotantokapasiteetin eli varalämpökeskusten investoinneilla ja ylläpidolla. Lisäksi lämmön häiriötön toimitus vaatii riittävän henkilöresurssoinnin ja etävalvonnan automaation. Kilpailun avaaminen ei saa johtaa siihen, että mahdollistetaan osalle toimijoista ”rusinat pullasta”- tyyppinen lämmöntoimitus kaukolämpöjärjestelmän kannalta epäoptimaalisesti, jolloin pahimmillaan kustannusvaikutus kaukolämmön asiakashintaan on nostava.

Koska lämpöyhtiöiden vastuulla on riittävän ja oikean tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista tähän keskusteluun, teetämme ulkopuolisen selvityksen Energiateollisuus ry:ssä yhdessä muiden lämpöyhtiöiden kanssa lämpöverkkojen eriasteisen avaamisen vaihtoehdoista ja seurauksista. Laaja-alaisen selvityksen tarkoituksena on kuvata erilaisten kaukolämmön markkinamallien tekniset ja taloudelliset reunaehdot ja löytää malli, jossa asiakashyödyt ja uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen liittyvät tavoitteet saavutetaan.

Sillä välin, kun seuraamme poliittisen keskustelun etenemistä ja mahdollisen lainsäädännön kehittämistä, me Savon Voimassa käymme osana normaalia arkea jatkuvasti keskusteluja yhteistyökumppaneidemme kanssa uusista mahdollisuuksista laajentaa kaksisuuntaista lämpökauppaa siten, että lämmön loppukäyttäjät saisivat siitä hyötyä. Haastan keskusteluun mukaan myös uudet keskustelukumppanit tavoitteena löytää uusia mahdollisuuksia hukkalämmön hyödyntämiseen.

Lämmintä joulun aikaa kaikille!

Maija Henell
Maija Henell Liiketoimintajohtaja Puhelin 044 723 7152

Lähetä kommenttisi

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top