Vakaa voimajärjestelmä rakennetaan yhdessä

Jussi Puranen 13.10.2017

Sähkö pyörittää elämäämme. Se on turhan usein käyttäjälleen liian näkymätön, kunnes se häviää kokonaan. Suomessa on totuttu huipputason varmuuteen sähkönjakelussa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid huolehtii sähkön tuotannon ja kulutuksen jatkuvasta tasapainosta, raskas teollisuus saa pyörittää rattaitaan yötä päivää ja kotona voimme lyödä kiukaan tai uunin päälle koska vain. Tämä on meille itsestäänselvyys. Energian saanti on turvattu ja sähkötehoa on tarjolla vuoden- ja vuorokaudenaikaan katsomatta.

Sähköjärjestelmän vakautta ovat ravistelleet tähän asti lähinnä tekniset viat ja ilmastolliset tekijät – kuten tykkylumet ja myrskyt. Olen ollut valvomossa perkaamassa usean päivän häiriötilannetta, kun Tapani-myrsky runteli Vantaan sähköverkkoja ja nähnyt, miten tykkylumi katkoi viikkotolkulla pohjoissavolaisia sähköverkkoja tammikuussa 2015. Lokakuun alussa Pohjois-Savossa toteutettu suurhäiriöharjoitus #JÄÄTYVÄ2017 osoitti, että vakavia tilanteita varten täytyy varustautua ja valmistautua.

Jatkuvat muutokset energiasektorilla, kuten energiantuotantorakenteen hajautuminen ja vihertyminen, ydinvoiman ja maiden välisten siirtoyhteyksien yksikkökoon kasvu sekä fossiilisen voimantuotannon alasajo, asettavat lisähaasteita voimajärjestelmän vakauden ylläpitoon. Uusiutuva ja vaihteleva sähköntuotanto yhdistettynä perinteisiin kulutustottumuksiimme johtaa kohti tilanteita, joina verkosta ei ole saatavilla kaikkea tarvitsemaamme ja haluamaamme tehoa. Suomen tarvitsema hetkellinen sähköteho on jopa noussut, vaikka sähköenergian kulutus kokonaisuudessaan on hieman vähentynyt. Herätyskelloa asian äärelle on soittanut muun muassa Fingridin viimevuotinen Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa -keskustelupaperi.

Mielestäni ykköstavoite ja -ratkaisu tehopulan välttämiseksi tulevaisuudessa ovat markkinaehtoiset vaihtoehdot. Vähähiilisen tuotantorakenteen myötä voimajärjestelmä huutaa kysynnän joustoa. Sähkökäyttäjä voi osallistua kysyntäjoustotalkoisiin sopeuttamalla kulutustaan reaaliaikaiseen markkinatilanteeseen. Jokainen mukanaolija vie meitä askeleen lähemmäs vähemmän ympäristöä kuormittavaa ja vakaampaa energiajärjestelmää.

Tehotasapainon balanssi taataan tarjoamalla sähkönkäyttäjille energiainformaatiota ja helpot välineet markkinoille osallistumiseen uusien energiapalveluiden avulla. Olemme Savon Voimassa tarttuneet etujoukoissa haasteeseen. Uusina energiaratkaisuina tarjoamme jo aurinkosähköjärjestelmiä sekä sähköautojen latausinfraa. Nyt auraamme väylää markkinalle, jossa sähkön käytön säädettävyys kiepsautetaan tuottamaan rahaa. Pienikin on suurta, kun tehdään yhdessä!

Jussi Puranen
Jussi Puranen Johtava asiantuntija, sähkömarkkinat ja kysyntäjousto Puhelin 040 765 9757

Lähetä kommenttisi

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top