Tarinasta totta

Mimma Kuurakka 29.06.2018

Savon Voimalla kehitetään jatkuvasti toimintaa yhä enemmän kestäviä kiertoja tukeviksi. Kuvaan on koottu makupaloja kiertotalouden periaatteiden mukaisista toimistamme 

Vieläkö muistat, milloin kuulit ensimmäistä kertaa sanaparin kestävä kehitys? Käsite on ollut ympäristöalalla harvinainen menestystarina, joka vielä 30 vuoden jälkeenkin yhä elää ja voi hyvin. Kaikesta saamastaan kritiikistä huolimatta se on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa niin YK:n tavoitteiden kuin sijoitusindeksien maailmassakin – eikä suotta. Riittävän laajana mutta innostavana käsitteenä se on auttanut meitä tarinoita rakastavia olentoja hahmottamaan, mihin suuntaan tulisi kulkea. 

Entä joko korviisi ovat kantautuneet puheet kiertotaloudesta? Olet ehkä päässyt todistamaan, kun uutta historiaa tehdään, sillä tästä tulokkaasta saattaa hyvinkin tulla seuraava vihreän vallankumouksen lippulaiva.

Säästäminen, kohtuu, kierrätys ynnä muut perinteiset hyveet eivät tähän saakka ole onnistuneet voittamaan massoja tai kasvuun tähtäävää taloutta puolelleen. Vähentämiseen ja pidättäytymiseen tähtäävät strategiat harvoin innostavat toimimaan tai investoimaan, eivätkä ne palkitse ihmismieltä yhtä tehokkaasti kuin enemmän ja lisää. Tähän suuntaan kiertotalous ohjaakin ajatuksia nuukailun sijaan kannustaessaan lisäämään tuotteiden käyttöikää, nostamaan jalostusarvoa tai hyödyntämään sivuvirtoja. Kiertotalous houkuttelee vähentämään lainaamalla kasvun tarinaa. 

Parasta on, että kasvun lupaus on vähintäänkin jossain määrin totta: kiertotalouden hengen mukainen ajattelu auttaa löytämään arvoa sieltä, missä sitä ei ole ennen osattu nähdä. Tuhka voi kaatopaikan täyttämisen sijaan toimia materiaalina rakennusalan tuotteille tai ruokkia uutta kasvua metsälannoitteena. Hukkalämmöllä voidaan harakoiden sijaan lämmittää naapuria osana kaukolämpöverkkoa. Myös mitä suurimmassa määrin kiertotalouden hengen mukaista on vähentää energian ja materian tarvetta alun alkaen, mikä merkitsee suoraan muuhun, myös muun luonnon käyttöön säästyviä resursseja. Tätä päämäärää palvelevat muun muassa investoinnit energiatehokkuuteen, sekä turhaa kulutusta karsimaan auttavat palvelut ja sovellukset. 

Kestävä kehitys on siis saanut rinnalleen varteenotettavan kumppanin, joka on osin jopa edeltäjäänsä parempi. Jos kestävä kehitys innostaakin eteenpäin, kiertotalous myös ohjaa, mihin suuntaan ajatuksia on vietävä konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi. Suoraviivaisen, yhteen suuntaan etenevän kehitysajattelun sijaan se myös opastaa sopeutumaan luonnon kiertokulkujen sykliseen luonteeseen. Olennaista on lisäksi, ketä kiertotalous erityisesti puhuttelee: siinä missä kestävä kehitys on ollut etenkin politiikan ja hallinnon lempilapsi, kiertotalous haastaa ennen kaikkea talouden toimijoita. Maailmaan, jossa taloudellinen toiminta sanelee voimallisesti ympäristökuormituksen määrää ja laatua, onkin jo aika saada tarina, jota seurata. Tästä tarinasta tahdomme tehdä todellisuutta.

Mimma Kuurakka
Mimma Kuurakka Asiantuntija, ympäristö Puhelin 044 723 7206

Lähetä kommenttisi

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top