Energiatehokkuudella kohti ilmastotavoitteita

Kari Anttonen 11.10.2018

Savon Voima on ollut mukana vapaaehtoisessa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimustoiminnassa jo vuodesta 1997 lähtien. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa sekä täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Savon Voima haluaa olla osaltaan mukana täyttämässä näitä tavoitteita. Energiatehokkuuden kehittämisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.   

Edellisellä sopimuskaudella 20082016 saavutimme huiman säästön kaukolämmön tuotannon polttoaineissa investoimalla savukaasupesureihin ja niiden lämmöntalteenottojärjestelmiin. Vuositasolla tämä säästö on noin 81 000 MWh, joka vastaa yli 5000 omakotitalon vuosittaista lämmitysenergian tarvetta. Kaukolämmön tuotannon kokonaishyötysuhteemme parani tämän seurauksena lähes 10 %. Emme toki tyydy tähän säästöön vaan tavoittelemme uudella sopimuskaudella 20172025 jälleen merkittävää kaukolämmön tuotannon ja siirron energiatehokkuuden kehitystä. 

Toimintamme energiatehokkuuden kehittämiseksi ei suinkaan tarkoita pelkkää oman toiminnan kehittämistä. Huolehdimme myös asiakkaiden energiatehokkuudesta varmistaen näin koko kaukolämpöjärjestelmän tehokkaan toiminnan aina lämmön tuotannosta asiakkaan kiinteistöön asti. Tarjoammekin kaukolämpöasiakkaillemme perinteisten lämmönkäyttöraporttien lisäksi useita energiatehokkuuteen liittyviä palveluita. Näitä palveluita ovat esimerkiksi kiinteistöjen energia-analyysi sekä LämpöTalkkari eli kiinteistön älykäs lämmönohjaus. Ole siis suoraan yhteydessä Savon Voimaan, mikäli kiinteistösi energiatehokkuuden tila ja kehittäminen kiinnostavat. Osaava henkilöstömme on valmiina auttamaan myös asiakkaitamme.

Uudistunut PriWatti-palvelumme tarjoaa lisäksi asiakkaille oivan työkalun seurata omaa energiankäyttöä ja energiatehokkuuden tasoa. Suosittelemme lämpimästi, että kaukolämpöasiakkaamme ottavat PriWatti-palvelun käyttöön. Palvelussa kannattaa ottaa käyttöön automaattinen hälytys huonosta kaukolämpöveden jäähtymästä omissa kaukolämpölaitteissa. Huono jäähtymä kun voi tarkoittaa vikaa laitteissa ja turhaa energiankulutusta. Asiakkaalle tulevan automaattisen hälytyksen avulla mahdollinen vika tulee heti huomatuksi. Savon Voima tarjoaa apua myös vikojen korjaamisessa, joten tässäkään tilanteessa emme jätä asiakasta yksin.

Energiatehokkuuden kehittämiseksi olemme myös valmiita ostamaan hukkalämpöä kaukolämpöverkkoihimme ja siirtämään sitä muiden lämmönkäyttäjien hyödynnettäväksi. Merkittävin esimerkki hukkalämpöjen hyödyntämisestä Savon Voimalta löytyy Siilinjärveltä, missä suurin osa Siilinjärven taajaman kaukolämmöstä on Yaran tuotannon hukkalämpöä. Kaukolämpö on ainoa lämmitysmuoto, joka mahdollistaa vastaavan hukkalämpöjen hyödyntämisen ja kiertotalouden. Kaukolämpö kun on ainoastaan lämmön siirtotapa mahdollistaen lämmön tuotantotapojen jatkuvan kehityksen.

Kari Anttonen
Kari Anttonen Tuotantopäällikkö Puhelin 044 723 7562

Lähetä kommenttisi

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top