Alkuperätakuiden kysyntä kasvanut vauhdilla

Toni Juvonen 25.01.2018

Uusiutuvilla energialähteillä sähköä tuottaville toimijoille myönnetään alkuperätakuita tuotetun uusiutuvan sähköenergian määrän verran. Sähkön käyttäjät voivat varmistaa käyttämänsä sähkön olevan uusiutuvilla tuotettua ostamalla alkuperätakuita. Ostetut alkuperätakuut mitätöidään määräaikaan mennessä, jolloin niitä ei voi enää käyttää uudestaan. Jos edellisen vuoden alkuperätakuita ei mitätöidä ajoissa, ne vanhentuvat eikä niitä voi enää käyttää. Ylijäämää ei näin ollen voi kumuloitua menneiltä vuosilta. Järjestelmän valvontavastuu on Energiavirastolla

Vuonna 2009 Euroopassa myönnettiin alkuperätakuita 315 terawattituntia (TWh), mikä oli lähes 30 prosenttia kysyntää enemmän. Kaikkina menneinä vuosina tarjontaa on ollut enemmän kuin kysyntää ja hinnat ovat tästä syystä säilyneet pitkään matalina. Markkinatilanne on kuitenkin kiristynyt vuosi vuodelta, koska kysyntä on kasvanut tarjontaa nopeammin. Vuoden 2016 tarjonta oli 647 TWh, mikä oli enää noin 7 prosenttia kysyntää suurempi. Alustavien tietojen mukaan kysynnän kasvu jatkui voimakkaana myös viime vuoden, mikä on näkynyt alkuperätakuiden nousevina hintoina.

Uusiutuvan energian kysyntä on kasvanut erityisesti yritysten parissa. Yksi esimerkki yritysten kasvavasta kysynnästä on RE100-ryhmittymä. RE100 on yli 100 suuren yrityksen ryhmä, jotka ovat ilmoittaneet tavoitteekseen hankkia sähkö kokonaan uusiutuvilla tuotettuna. Ryhmän yritysten vuosittainen sähkönkulutus on Euroopassa yli 15 TWh ja globaalisti yli 39 TWh.

Alkuperätakuiden mitätöinnit, Blogit - Savon Voima

Vaikka uusiutuvilla tuotettua sähköä tulee koko ajan lisää markkinoille, kuluttajien tarve puhtaalle sähkölle vaikuttaa kasvavan tätäkin nopeammin ja alkuperätakuiden hinnat saavat tukea kasvavasta kysynnästä. Kuluttajat ovat myös entistä tietoisempia tuotantomuodoista ja tämä näkyy eri tuotantomuotojen alkuperätakuuhintojen suhteiden muutoksina.

Toni Juvonen
Toni Juvonen Analyytikko Puhelin 044 723 7156

Lähetä kommenttisi

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top