Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Savon Voima Oyj, Y-tunnus 0171351-2
PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala
Puhelin: 017 223 111
Verkkopalvelu: www.savonvoima.fi
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Tarja Leppänen (tarja.leppanen@savonvoima.fi)

Savon Voima Oyj toimii rekisterinpitäjänä kaikille konserniin kuuluville yhtiöille.

Rekisterin nimi

Savon Voima Oyj:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä, konsernin tytäryhtiöt Savon Voima Verkko Oy ja Savon Voima Salkunhallinta Oy tai rekisterinpitäjän valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja toimitus
 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja etämyynti
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1. momentin 1,2,5,6 ja 7 kohtiin.

Rekisterin tietosisältö 

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevien henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

1. Asiakastiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus tai y-tunnus
 • asiakasnumero
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten (mm. puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • kontaktihistoria

2. Käyttökohteen tiedot:

 • lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • käyttöpaikkaa koskevat tiedot
 • sähkön ja kaukolämmön kulutusarvio tai tiedot toteutuneesta kulutuksesta
 • sähköliittymää koskevat tiedot

3. Laskutus- ja maksuliikennetiedot:

 • laskutusosoitetiedot
 • laskutusrytmi
 • eräpäivä
 • laskutustapa
 • tilinumero
 • tiedot suorituksista

4. Muut tiedot:

 • asiakaspalautteet
 • palvelujen käyttöön ja ostokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan , etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin lupa- ja kieltotiedot
 • muut asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana sadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä, sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan tuotteiden tai palvelujen käytöstä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. 

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen tai jonkin muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisteripitäjän rekisteristä. Tietoja voidaan päivittää myös Energiateollisuus ry:n julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain palveluntuottajan henkilöstöllä. 

Tietoihin on käyttöoikeus vain Savon Voima -konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.
Savon Voima -konserni edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Asiakastietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnistautumisen eli käyttäjätunnuksen sekä salasanan.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Savon Voima -konsernin käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu ulkopuolisilta henkilöiltä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Savon Voima Oyj, Tarja Leppänen, PL 1024, 70901 Toivala

Siilinjärvi 3.6.2014

 

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala
asiakaspalvelu
017 224 400
vaihde 017 223 111

Maksuttomat 24H vikapalvelunumerot:
Sähköviat:
0800 307 400
Kaukolämpöviat:
0800 307 800

Scroll to top