Hybridilämmitys

Hybridikytkentä kaukolämpölaitteiston rinnalle

Mikä on hybridilämmitys?

Hybridilämmityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman muun lämmönlähteen hyödyntämistä lämmitykseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen kaukolämmön rinnalla.

Ota ensin yhteyttä Savon Voimaan

Heti hankesuunnittelun alkuvaiheessa on hyvä ottaa yhteyttä Savon Voiman kaukolämmön myyntiin, jotta voimme yhdessä löytää kiinteistölle soveltuvan parhaan mahdollisen hybridiratkaisun energiansäästöä ajatellen. Piirustukset tulee lähettää lämmönmyyjälle ennakkotarkastukseen hyvissä ajoin ennen laitehankintaa ja asennusta.

Ohjeet ja ohjeiden noudattaminen

Laitteiston suunnittelussa on noudatettava seuraavia ohjeita ja määräyksiä:

  • Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet K1/2013
  • Suomen rakentamismääräyskokoelma D1
  • Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2003:1 Asumisterveysohje

Ohjeiden ja määräysten noudattaminen määritellään kaukolämmitykseen liittyvän asiakkaan ja Savon Voiman välisessä yksityisoikeudellisessa sopimuksessa. Kaukolämmön sopimusehtojen kohdassa 5.5 todetaan, että ”Asiakkaan kaukolämpölaitteisiin saa tehdä vain lämmönmyyjän hyväksymiä muutoksia. Asiakkaan lämmityslaitteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista on sovittava erikseen lämmönmyyjän kanssa.”

Suunnittelu- ja asennusohjeita

Rinnakkaislämmönlähteen kytkentä kaukolämpölaitteiston rinnalle ei saa heikentää kaukolämpöveden jäähtyvyyttä tai asiakkaan lämmityksen toimitusvarmuutta. Mitoituksessa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen kaukolämpöveden jäähtymään kaikissa käyttötilanteissa.

Poistoilmalämpöpumppu kaukolämpötaloon, ohje taloyhtiölle (pdf)
Poistoilmalämpöpumppu kaukolämpötaloon, ohje suunnittelijalle (pdf)
Hybridikytkentäkaavio uuteen lämmönjakokeskukseen (pdf)
Hybridikytkentäkaavio olevaan lämmönjakokeskukseen (pdf)

Lämminvesilaitteisto

Lämminvesilaitteisto on suunniteltava ja asennettava siten, että se täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 ja Sosiaali- ja Terveysministeriön oppaan 2003:1 Asumisterveysohjeen mukaiset vesijohtoveden lämpötilat.

Kytkentä ja säätölaitteisto tulee tehdä niin, että säätö toimii K1/2013 vaatimusten mukaisesti. Lämpimän käyttöveden lämmityslaitteistossa rinnakkaislämmönlähde ei saa olla käyttöveden esilämmitysosana eli pelkästään lämpimän käyttöveden kierron ja lämpimän käyttöveden ns. jälkilämmittämistä ei sallita kaukolämmöllä.

Lämmityslaitteisto

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin mitoitetaan kiinteistön tarvitsemalle täydelle lämmitysteholle. Lämmitysverkoston rinnakkaislämmönlähde tulee kytkeä aina kaukolämpölaitteiston rinnalle rinnankytkennällä niin, että lämmitysverkoston paluuvettä ei lämmitetä ennen sen virtausta kaukolämpösiirtimelle. Lämmitysverkoston säädön voi tehdä esimerkiksi 3-tieventtiiliä käyttäen, massavirtasäädöllä tai muulla tavalla, mikä täyttää tässä mainitut ohjeet ja määräykset.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top