Tietoa meistä

Historiaa

Savon Voima aloitti toimintansa 14.2.1947, jolloin Savoon tarvittiin jälleenrakennuksen käynnistämiseksi valon lisäksi voimaa. Ensimmäiset vuosikymmenet olivat kiivasta maakunnan sähköistämisen aikaa. Samaan aikaan yrityksiin ja kotitalouksiin hankittiin arkea helpottavia sähkölaitteita ja myös Savon Voiman toimintaan liittyi vahvasti kotitalouslaitteiden käytön opastus. Sähköä tarvittiin elämiseen ja elinkeinon harjoittamiseen entistä enemmän, mikä siivitti omien voimalaitosten rakentamiseen ja maakunnallisten vesivoimavarojen hyödyntämiseen. Savon Voima tuottaa tänäkin päivänä sähköä 11 omistamassaan vesivoimalaitoksessa ja säännöstelee Vuoksen vesistöön kuuluvan Nilsiän reittiä, jossa laitoksista kahdeksan sijaitsee.

Vuonna 1975 yhtiö laajensi liiketoimintansa kaukolämpöön öljykriisin ja sitä seuranneen energiansäästökeskustelun jälkimainingeissa. Pyrkimyksenä oli päästä mahdollisimman säästeliääseen ja järkevään energian kokonaiskäyttöön. Sama tavoite on ajankohtainen tänäkin päivänä ja siksi kaukolämpö on edelleen viisas valinta.

Yleisesti pidetään sähkömarkkinoiden vapautumisen merkkipaaluna vuotta 1995, jolloin ensimmäinen sähkömarkkinlaki tuli voimaan. Tämä mahdollisti asiakkaille kilpailutuksen. Lain mukaan sähkön siirto tuli erottaa myyntitoiminnasta, koska sähkönjakelu on alueellisesti toimivaa monopolitoimintaa. Savon Voimassakin tytäryhtiö Savon Voima Verkko Oy perustettiin vuonna 2006.

Suurimpien yritysasiakkaiden energiamarkkinariskien hallitsemiseksi perustettiin Savon Voima Salkunhallinta Oy (nyk. Väre Salkunhallinta Oy) vuonna 2007 ja yhtiöllä oli ainoana energiayhtiönä Suomessa Finanssivalvonnan myöntämä MiFID-toimilupa.

Konserni osti yli sadan vuoden perinteet omaavan Joroisten Energialaitoksen koko liiketoiminnan vuoden 2015 alussa. Kaupan myötä Savon Voiman omistukseen siirtyi myös kaksi vesivoimalaitosta, Liuna ja Maavesi.

Sähkön myyntiliiketoiminta, salkunhallintapalveluliiketoiminta sekä uudet energiaratkaisut -liiketoiminta siirtyivät 1.1.2019 Savon Voiman osittain omistamaan (46,2 %) Väre osakeyhtiöön, kun Savon Voima, Kuopion Energia, Jyväskylän Energia ja Lappeenrannan Energia yhdistivät voimansa.

Toimintaperiaatteemme

Energiansaannin luotettavuus on koko yhteiskunnan toimivuuden perusta. Meidän tehtävämme on mahdollistaa se luotettavasti ja turvallisesti. Teemme työtämme ihmisten parissa kaikki sidosryhmämme huomioiden. Meille on tärkeää olla helposti lähestyttäviä, palvelevia ja avoimia, niin asiakkaillemme kuin muillekin yhteistyökumppaneillemme. Jatkuva ja kestävä kehittyminen tapahtuu ihmisten ja ympäristön ehdoilla.

Kaikki yhteistyökumppanimme voivat luottaa, että asiat tehdään niin kuin on sovittu. Toiminnan kulmakivenä on tarjota: Luotettavia energiapalveluja. Sinulle.

Arvot ja vastuullisuus

Asiakas on tärkein
Asiakas on tärkein
Teemme työtä asiakkaidemme parhaaksi ylittääksemme asiakkaiden odotukset.

Tahdomme menestyä
Tahdomme menestyä
Teemme tuloksellista ja molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Menestymme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Meihin voi luottaa
Meihin voi luottaa
Kerromme avoimesti toiminnastamme ja tavoitteistamme. Pidämme kiinni lupauksistamme ja teemme laadukkaasti sen, mitä lupaamme. Olemme ammattilaisia, luotamme toistemme osaamiseen ja arvostamme toisiamme.

Opimme ja kehitämme
Opimme ja kehitämme
Parannamme ja uudistamme toimintaamme, palvelujamme ja osaamistamme. Iloitsemme onnistumisista ja opimme virheistä. Pysymme aina avoimina muutoksille.

Ympäristö ja turvallisuus

Keskeisinä luotettavan ja tehokkaan toiminnan mittareina arvostamme sitä, että työssä ei satu yhtään työtapaturmaa eikä toimintamme aiheuta ympäristövahinkoja.

Vuonna 2014 saavutimme ensi kertaa nolla tapaturmaa -tavoitteemme, kun työpaikalla ei sattunut yhtään yli yhden päivän poissaolon aiheuttanutta tapaturmaa. Pyrimme jokapäiväisessä arjessa tehostetusti tunnistamaan työhön liittyvät turvallisuusriskit ja ennaltaehkäisemään niitä, esimerkiksi tarjoamalla jokaiselle savonvoimalaiselle merkittävän määrän turvallisuuskoulutusta ja -opastusta vuosittain.

Meillä on energiayhtiönä tärkeä rooli energiatehokkuuden edistämisessä. Tehostamme omaa energiankäyttöämme investoimalla uuteen teknologiaan muun muassa energian tuotannossa ja sähköverkossa. Asiakkaillemme tarjoamme useita työkaluja energiankulutuksen seurantaan ja neuvontaa kulutuksen vähentämiseen. Vastuullisuus ympäristöstä on aina keskiössä kaukolämmön ja sähkön tuotannossa, sähköverkkotoiminnassa sekä investointien suunnittelussa.

Henkilöstö

Savon Voimalla työskentelee noin 180 energia-alan ammattilaista, joiden lisäksi työllistämme yhteistyökumppaneidemme henkilöstöä vuosittain noin 350 henkilötyövuoden edestä. Henkilöstöstrategian ytimenä on sitoutunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Viimeisimmän henkilöstutkimuksen mukaan näissä tavoitteissa on myös onnistuttu. Henkilöstöstämme noin 20 prosenttia eläköityy tulevien viiden vuoden aikana, mikä tarkoittaa melko tasaisesti vuosittaista uusiutumista korvausrekrytointien avulla. Näiden lisäksi tarjoamme vuosittain useille nuorille mahdollisuuden ensimmäiseen Kipinä-kesätyöpaikkaan.

Yhdessä haluamme rakentaa työyhteisöä, joka vahvistaa:

  • Asiakassuuntautuneisuutta
  • Avoimuutta ja dialogisuutta työyhteisössä
  • Asioihin tarttumista ja aikaansaavuutta
  • Tulevaisuuteen suuntautumista
  • Kehityskykyisyyttä

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top