Energiantuotanto

Sähköntuotanto

Savon Voima tuottaa sähköä paikallisesti vesivoimalaitoksilla sekä puuta ja turvetta polttoaineinaan käyttävillä vastapainevoimalaitoksilla kaukolämmöntuotannon yhteydessä. Oman tuotannon lisäksi omistamme Kymppivoima-yhtiöiden kautta voimalaitososuuksia useista voimalaitoksista eri puolelta Suomea. Tuotetulle sähkölle varmistetaan mahdollisimman hyvä hinta sähkön tukkumarkkinoilta. Kasvua sähköntuotantoon haemme investoimalla päästöttömään vesi-, tuuli- ja ydinvoimaan.

Savon Voimalla on yksitoista vesivoimalaitosta Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä vastapainevoimalaitokset Iisalmessa ja Pieksämäellä. Paikallisesti tuotetun sähkön määrä on yhteensä noin 190 GWh vuodessa ja tuotanto-osuuksien sähköntuotanto on vuosittain suuruusluokaltaan 200 GWh.

Omistamme osuuden Vaasan Torkkolan tuulivoimapuistosta, jonka lisäksi olemme mukana Ilmajoen Santavuoreen vuoden 2016 syksyyn mennessä valmistuvassa tuulivoimapuistossa. Tuulivoimalla tuotetun sähkön vuotuinen määrä on nykyisellään noin 5 GWh ja Santavuoren tuulivoimapuiston valmistumisen jälkeen tuulivoimatuotanto kasvaa noin 9 GWh.

Kaukolämmöntuotanto

Tuotamme ja jakelemme kaukolämpöä 20 kaukolämpöverkossa Pohjois- ja Etelä-Savossa. Kaukolämmöntuotantomme perustuu kotimaisiin polttoaineisiin. Savon Voimassa on toteutettu vuodesta 2001 lähtien bioenergiaohjelmaa, jonka tavoitteena oli nostaa kaukolämmöntuotannossa ja siihen liittyvässä sähköntuotannossa käytettyjen kotimaisten polttoaineiden osuus 90 prosenttiin. Saavutimme tavoitteen ja merkittävien investointipanostusten johdosta kaikissa Savon Voiman kaukolämmityksen piirissä olevissa taajamissa on kotimaisilla polttoaineilla toimiva lämpökeskus. Vuonna 2015 kotimaisten polttoaineiden käyttöaste oli 95 prosenttia.

Jatkamme edelleen investointeja kotimaisia polttoaineita käyttäviin laitoksiin vuonna 2001 laaditun bioenergiaohjelman hengessä, jotta mahdollisimman suuri osa myymästämme kaukolämmöstä olisi tuotettu kotimaisilla, ympäristöystävällisillä ja lähellä tuotetuilla polttoaineilla. Huomioimme investoinneissamme myös entistä paremmin energiatehokkuuden parantamisen ja tavoittelemme muun muassa voimalaitosten ja lämpökeskusten savukaasujen lämmön talteenottoinvestoinneilla usean prosenttiyksikön hyötysuhteen parannusta.

Lähilämpöä auringosta - Nipasen aurinkolämpökeskus - Savon Voima

Lähilämpöä auringosta

Tahkovuoren Nipasen lämpökeskus tuottaa kaukolämpöä pelleteillä ja aurinkolämmöllä.

Lue lisää

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top