Vuosikertomukset

KONSERNIN TALOUDEN KEHITYS (milj. €) 2017 2016
Liikevaihto 184,1 184,8
Poistot ja arvonalennukset 34,1 32,6
Liikevoitto 37,1 30,8
Voitto ennen satunnaisia eriä 35,0 29,8
Tilikauden voitto 27,4 26,1
MUUT TUNNUSLUVUT 2017 2016
Oman pääoman tuotto 7,8 % 7,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto 8,8  % 7,5 %
Omavaraisuusaste 73,0 % 68,6 %
Maksuvalmius, Quick Ratio 0,8 1,2
Investoinnit yhteensä (milj. €) 64,4 57,2
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 54,0 46,5
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 6,7 8,5

Lähivuosina investoimme merkittävästi

Sähköverkon toimitusvarmuuden kehittäminen

Suurin investointikohteemme tulevien vuosien aikana on sähköverkon toimitusvarmuuden kehittäminen. Vuoteen 2020 mennessä tulemme käyttämään noin 250 miljoonaa euroa säävarman sähköverkon investointeihin ja työ jatkuu tulevallakin vuosikymmenellä. Käytännössä tämä tarkoittaa merkittävää parannusta:

  • kriittisten johto-osien kehittämiseen
  • taajamien sähkönsyötön varmistamiseen maakaapeloinnilla
  • linjojen siirtämiseen metsistä teiden varsille 
  • verkostoturvallisuuden kehittämiseen

Investointeja energiatehokkuuden parantamiseen ja bioenergiaan

Vastuullisuus ympäristöstä on keskiössä kaukolämmön ja sähkön tuotannossa sekä investointien suunnittelussa. Viimeisten viidentoista vuoden aikana olemme määrätietoisesti vieneet eteenpäin bioenergiaohjelmaa, jossa tavoitteenamme on tuottaa lähes kaikki kaukolämpö kotimaisilla polttoaineilla. Tämän lisäksi investoimme merkittävästi tuotannon energiatehokkuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi vuoden 2015 aikana käyttöönotettua Iisalmen voimalaitoksen savukaasujen lämmön talteenottolaitteistoa, jolla otamme talteen 8 MW teholla savukaasujen mukana muuten hukkaan menevää energiaa.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala
asiakaspalvelu
017 224 400
vaihde 017 223 111

Maksuttomat 24H vikapalvelunumerot:
Sähköviat:
0800 307 400
Kaukolämpöviat:
0800 307 800

Scroll to top