Vuosikertomukset

  Vuosikatsaus 2018 - Savon Voima

KONSERNIN TALOUDEN KEHITYS (milj. €) 2019 2018
Liikevaihto 151,0 187,7
Poistot ja arvonalennukset 36,4 35,4
Liikevoitto 46,9 44,1
Voitto ennen satunnaisia eriä 45,4 43,4
Tilikauden voitto 37,1 34,2
MUUT TUNNUSLUVUT 2019 2018
Oman pääoman tuotto 9,2 % 9,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto 10,4  % 10,4 %
Omavaraisuusaste 76,5 % 72,2 %
Maksuvalmius, Quick Ratio 0,7 0,8
Investoinnit yhteensä (milj. €) 57,7 64,0
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 48,5 56,6
Investoinnit sähkön tuotantoon (milj. €) 1,5 0,9
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 7,7 5,9

Lähivuosina investoimme merkittävästi

Sähköverkon toimitusvarmuuden kehittäminen

Suurin investointikohteemme tulevien vuosien aikana on sähköverkon toimitusvarmuuden kehittäminen. Vuoteen 2020 mennessä tulemme käyttämään noin 250 miljoonaa euroa säävarman sähköverkon investointeihin ja työ jatkuu tulevallakin vuosikymmenellä. Käytännössä tämä tarkoittaa merkittävää parannusta:

  • kriittisten johto-osien kehittämiseen
  • taajamien sähkönsyötön varmistamiseen maakaapeloinnilla
  • linjojen siirtämiseen metsistä teiden varsille 
  • verkostoturvallisuuden kehittämiseen

Investointeja energiatehokkuuden parantamiseen ja bioenergiaan

Vastuullisuus ympäristöstä on keskiössä kaukolämmön ja sähkön tuotannossa sekä investointien suunnittelussa. Viimeisten viidentoista vuoden aikana olemme määrätietoisesti vieneet eteenpäin bioenergiaohjelmaa, jossa tavoitteenamme on tuottaa lähes kaikki kaukolämpö kotimaisilla polttoaineilla. Tämän lisäksi investoimme merkittävästi tuotannon energiatehokkuuteen.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top