Ympäristö

Ympäristövaikutusten hallinta, nolla ympäristövahinkoa

Ympäristövaikutusten hallinta

Savon Voima -konsernin toiminnan keskeinen päämäärä on tarjota energiapalveluja, jotka edistävät toiminta-alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia. Toiminnassa huomioidaan tuotannon, jakelun ja energian loppukäytön ympäristönäkökohdat. Tavoitteena on kestävään kehitykseen perustuva energiahuolto sekä asiakkaiden tarpeita vastaavien aiempaakin ympäristöystävällisempien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.

Savon Voima -konsernin liiketoimintajärjestelmä sitouttaa ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Eräs keskeinen toimintaamme ohjaava päämäärä on nolla ympäristövahinkoa, johon pyrimme toiminnan eri tasoilla aina suunnittelusta ja ennakoivasta kunnossapidosta toiminnan aktiiviseen seurantaan ja kehittämiseen. Tarkemmin Savon Voiman ympäristöpolitiikasta sekä toteutetuista toimista voit lukea ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportista.

Painopisteitä

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti voidaksemme hallita ympäristövaikutuksia yhä paremmin. Vuonna 2016 keskityimme muun muassa seuraavien osa-alueiden kehittämiseen:

  • Liityimme ensimmäisenä energian tuotanto- ja jakeluyhtiönä valtakunnalliseen Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen lupaamalla edistää aurinkosähkön pientuotantoa sekä sähköisen liikenteen edellytyksiä.
  • Lisäsimme ympäristöasioiden huomioimista sähköverkon ohjeistuksissa ja ohjelmistoissa.
  • Paransimme ympäristöriskien hallintaa sähköasemien katselmuksilla ja savukaasupesureiden riskikartoituksella.
  • Kehitimme tuotantolaitosten energiamittauksia ja -tehokkuutta muun muassa uusien mittareiden ja automaation avulla.

Jatkamme ympäristötyötä vuonna 2017 muun muassa ympäristöriskien hallinnan sekä energiatehokkuusraportoinnin kehittämisellä.

Yhteiskuntavastuuraportti

Savon Voima -konsernissa laaditaan vuosittain yhteiskuntavastuuraportti, jonka ympäristöosion kokoaa konsernin ympäristöryhmä. Ympäristöryhmän tavoitteena on parantaa ympäristöasioiden hallintaa, tiedottamista ja ympäristötietoisuutta. Ympäristöasiat ja energiatehokkuus ovat osa konsernin jokapäiväistä toimintaa.

Tutustu vuoden 2016 yhteiskuntavastuuraporttiin

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala
asiakaspalvelu
017 224 400
vaihde 017 223 111

Maksuttomat 24H vikapalvelunumerot:
Sähköviat:
0800 307 400
Kaukolämpöviat:
0800 307 800

Scroll to top