Ympäristö

Ympäristövaikutusten hallinta, nolla ympäristövahinkoa

Ympäristövaikutusten hallinta

Savon Voima -konsernin toiminnan keskeinen päämäärä on tarjota energiapalveluja, jotka edistävät toiminta-alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia. Toiminnassa huomioidaan tuotannon, jakelun ja energian loppukäytön ympäristönäkökohdat. Tavoitteena on kestävään kehitykseen perustuva energiahuolto sekä asiakkaiden tarpeita vastaavien aiempaakin ympäristöystävällisempien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.

Savon Voima -konsernin liiketoimintajärjestelmä sitouttaa ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Eräs keskeinen toimintaamme ohjaava päämäärä on nolla ympäristövahinkoa, johon pyrimme toiminnan eri tasoilla aina suunnittelusta ja ennakoivasta kunnossapidosta toiminnan aktiiviseen seurantaan ja kehittämiseen. Tarkemmin Savon Voiman ympäristöpolitiikasta sekä toteutetuista toimista voit lukea ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportista.

Painopisteitä

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti voidaksemme hallita ympäristövaikutuksia yhä paremmin. Vuonna 2017 keskityimme muun muassa seuraavien osa-alueiden kehittämiseen:

  • Tehostimme ympäristöasioiden huomioimista sähköverkkorakentamisen ohjeistusten päivityksillä, koulutuksin sekä ohjelmistoja kehittämällä.
  • Paransimme ympäristöriskien hallintaa sähköasemien katselmuksilla ja savukaasupesureiden sekä pohjavesialueiden öljylämpökeskusten riskikartoituksilla.
  • Kehitimme tuotantolaitosten energiamittauksia ja -tehokkuutta muun muassa uusien mittareiden ja automaation avulla.

Jatkamme ympäristötyötä vuonna 2018 kehittämällä energiatehokkuusraportointia sekä tehostamalla ympäristöriskien hallintaa mm. toteuttamalla vesivoimalaitosten ympäristöriskikartoitukset. Kehitämme ympäristönäkökohtien huomiointia myös metsänhoidollisten toimenpiteiden osalta.

Yhteiskuntavastuuraportti

Savon Voima -konsernissa laaditaan vuosittain yhteiskuntavastuuraportti, jonka ympäristöosion kokoaa konsernin ympäristöryhmä. Ympäristöryhmän tavoitteena on parantaa ympäristöasioiden hallintaa, tiedottamista ja ympäristötietoisuutta. Ympäristöasiat ja energiatehokkuus ovat osa konsernin jokapäiväistä toimintaa.

Tutustu vuoden 2017 yhteiskuntavastuuraporttiin

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top