Case: Ponsse

Savon Voima mukana Ponssen menestyksessä

Kansainvälisesti tunnettu Ponsse pyrkii olemaan alansa paras ja luotettavin yhteistyökumppani. Yritys panostaa parhaillaan tuotannon kasvuun ja luottaa siihen, että myös sen kaikkien yhteistyöyritysten toiminta on vakaalla pohjalla.

Hankintajohtaja Tommi Väänänen vastaa Vieremällä metsäkoneyritys Ponsse Oyj:n hankinnoista ja logistiikasta. Hänen työpöytänsä kautta kulkee myös osa metsäkoneyrityksen energia-asioista. Kun Väänänen reilu vuosi sitten aloitti työt Ponssen palveluksessa, hän koki erittäin positiivisena sen, että Savon Voimasta oltiin heti häneen yhteydessä sähkönmyyntiasioissa. Kansainvälisesti tunnetulla Ponssella menee hyvin, ja yritys satsaa parhaillaan tuotannon kasvuun.

–Vieremän tehtaalle rakennetaan noin 2000 neliötä uusia tiloja. Investoinnin seurauksena tehtaan kokonaispinta-ala nousee noin kolmeen hehtaariin. Teemme isoja investointeja myös tuotantolaitteisiin, Väänänen kertoo.

Tehtaan laajenemisen myötä sähköntarvekin kasvaa. Uusia tehdashalleja varten tarvittiin uudet muuntajat ja sähköliittymät. Savon Voiman asiantuntijat ovat olleet tiiviisti mukana Ponssen tehtaan laajennuksen suunnittelussa. Laajennuksesta vastaava Ponssen projektiryhmä on pohtinut yhteistyössä Savon Voiman asiantuntijoiden kanssa, minkälaiset sähköliittymät sopivat uusiin tiloihin ja kuinka sähkönsiirto tulisi vieremäläisyritykselle mahdollisimman huokeaksi.

–Savon Voiman asiantuntijoiden kanssa on myös pyritty huomioimaan nykyhetken lisäksi tehtaan tulevaisuuden tarpeet.

Samoilla arvoilla yhteisiin päämääriin

Ponsse luottaa siihen, että kaikkien sen suomalaisten yhteistyöyritysten toiminta on vakaata ja tehokasta. Savon Voimalta se odottaa myös kannattavaa liiketoimintaa, palvelu- ja kilpailukyvyn säilyttämistä energiantuotannon ja sähkönmyynnin kasvavissa haasteissa sekä taidokasta salkunhallintaa. Vaikka salkunhoito on sähkön markkinahinnan vaihtelun takia yhä vaativampaa, Väänäsestä Savon Voima on onnistunut siinä hyvin. Savon Voima on osannut arvioida tähän asti oikein Ponssen tarpeet. Molemmilla on toiminnassaan myös samat arvot.

–Savon Voiman strategia sopii hyvin yhteen Ponssen strategian kanssa. Kuten Savon Voima, myös Ponsse pyrkii olemaan alansa paras ja luotettavin yhteistyökumppani. Savon Voimasta välittyy mielikuva paikallisena toimijana, jonka työntekijät ovat helposti tavoitettavissa ja joiden kanssa on mutkatonta asioida.

Kaikki Ponssen metsäkoneet valmistetaan Vieremällä ja tehdas pyörii kahdessa vuorossa. Tehtaan toiminnan kannalta luotettava sähkönsaanti on Ponsselle äärimmäisen tärkeää. Väänäsen mukaan Ponssella ei ollut vuoden 2014 aikana yhtään hallitsematonta sähkökatkosta. Koska osa automatisoiduista tuotantolaitteista toimii miehittämättöminä, muutamankin sekunnin sähkökatkos niiden toiminnassa voisi tuottaa mittavaa vahinkoa ja koneiden toipuminen häiriöstä kestäisi kauan.

–Jos sähköt katkeaisivat, osa työn alla olleista metsäkoneiden osista voisi mennä pilalle. Savon Voima kuitenkin valvoo tehostetusti tehtaalle tulevia sähkölinjoja myrskyjen varalta, jotta se voi tarvittaessa toimia nopeasti.

Tommi Väänänen
Hankintajohtaja
Ponsse Oyj
www.ponsse.com

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala
asiakaspalvelu
017 224 400
vaihde 017 223 111

Maksuttomat 24H vikapalvelunumerot:
Sähköviat:
0800 307 400
Kaukolämpöviat:
0800 307 800

Scroll to top