Miten siirtohinta muodostuu?

Sähkölaskun kokonaishinnan jakautuminen

Asiakkaan sähkölasku muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: sähkön siirtomaksusta, kulutetun sähköenergian maksusta sekä veroista. Sähkövero ja arvonlisävero muodostavat noin 30 prosentin osuuden keskimääräisen sähkönkäyttäjän laskusta. Sähkön siirron osuus on tyypillisesti noin kolmanneksen kokonaislaskusta. Sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu sisältyvät sähköveromaksuun. Sähkön myynti- ja siirtohinnat muodostuvat kiinteästä perusmaksusta ja kulutuksen mukaan määräytyvästä energia- tai siirtomaksusta.

Sähköverkkoyhtiö ylläpitää jakelukanavaa

Sähköverkkoyhtiöiden tehtävänä on ylläpitää toimivaa jakelukanavaa kaikille sähkön myyntiyhtiöille, joilta asiakkaat haluavat sähköenergiansa hankkia. Verkkoyhtiö myös toimittaa asiakkaille, sähkön myyntiyhtiöille ja kantaverkkoyhtiölle käyttöpaikkojen kulutustiedot. Savon Voiman verkkoalueella asiakkaillemme on asennettu etäluettavat mittauslaitteet, joista tuntitasoiset kulutustiedot siirtyvät datasiirron välityksellä verkkoyhtiölle.

Voivatko eri verkkoyhtiöiden siirtohinnat poiketa toisistaan?

Verkkoyhtiöiden siirtohinnoittelun tasot voivat vaihdella asiakasmääristä sekä sähköverkon rakenteesta ja sijainnista riippuen. Savon Voima Verkolla on pääosin ilmajohtorakenteista verkostoa asiakasta kohden noin 230 metriä. Vastaavasti suurissa kaupungeissa maakaapeloitua verkkoa on tyypillisesti asiakasta kohden enintään joitain kymmeniä metrejä. Näin ollen verkkotoimintaan on sitoutunut suuri pääoma. Asiakashinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Sähköverkosto vaatii jatkuvaa kunnossapitoa pysyäkseen toimintakuntoisena ja luotettavana, johon vuosittain käytämme kymmeniä miljoonia euroja. Sähkön toimitukseen liittyvää varmuutta on lainsäädännöllä haluttu vahvistaa siten, että jakeluverkkoyhtiöt ovat velvoitettuja rakentamaan sähköverkoistaan entistä säävarmempia riippumatta käyttöpaikan sijainnista tai käyttöasteesta. Osittain lainsäädännön muutokset tulevat lisäämään sinällään vielä toimintakuntoisen ilmajohtoverkoston purkamista ja siirtämistä kaapeleina maahan, mikä puolestaan tulee kasvattamaan asiakkailta perittäviä siirtokustannuksia.

Savon Voima Verkon jakelualuekartta

Savon Voima Verkon verkostoalue

Mitä asiakkaamme saavat siirtomaksuilla?

Sähkön siirtomaksuilla katetaan sähköverkon uusiminen ja kunnossapito, ympärivuorokautinen verkon toimivuuden valvonta, vikojen ja myrskytuhojen korjaus, kulutusmittaus sekä siihen liittyvä tiedonsiirto asiakkaille ja sähkönmyyjille, asiakaspalvelu ja laskutus, energiansäästöneuvonta, siirrosta aiheutuvat sähköhäviöt, asiakkaille pitkistä sähkökatkoista maksettavat korvaukset sekä kantaverkkoyhtiölle maksettavat kantaverkkomaksut.

Kolme neljäsosaa sähkönsiirtotoiminnan kustannuksista on siirron määrästä riippumattomia kustannuksia. Näin ollen hinnoittelussa korostuu tarve suunnata merkittävä osa sähkönkäyttäjän laskusta perusmaksuosuuteen.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top