Sähköverotus

Sähköveron määräytyminen

Sähköveroa maksetaan sähkönsiirtolaskulla sähkönkulutukseen perustuen. Sähkövero muodostuu sähkön valmistevero-osuudesta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen luokkaan:

  • ylempään sähköveroluokkaan 1 kuuluvat koti- ja maataloudet, palveluyritykset ja julkisen sektorin sähkönkäyttäjät
  • alempaan sähköveroluokkaan 2 kuuluvat teollisuusyritykset, ammattimaiset kasvihuoneviljelijät, yli 5 MW:n konesalit ja osa kaivostoiminnasta.

Sähköveroluokan 2 vaatimukset

Jotta yritys on oikeutettu käyttämään sähköä alemman veroluokan 2 mukaisilla siirtohinnoilla, tulee käytön perustua alempaan sähköveroluokkaan luokiteltuun sähkönkäyttöön. Teollisuusyritysten osalta alempaan veroluokkaan oikeuttavan yrityksen toiminnan tulee kuulua Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2008 C -pääluokkaan (teollisuus).

Vakuutus 2-veroluokan mukaisesta toiminnasta

Yrityksen tulee täyttää ja toimittaa toiminnastaan Savon Voima Verkolle vakuutuslomake, jolla yritys vakuuttaa toimintansa oikeuttavan veroluokan 2 sähkönkäyttöön.

Jos sähköveroluokkaan 2 kuuluvan sähkön päämittauksen takana on veroluokkaan 1 kuuluvaa käyttöä, esimerkiksi asumiskäyttöä, tulee tämä osuus eritellä päämittauksesta omalla alamittauksella ja maksaa siitä verokausittain veroluokkien mukainen erotus. Veroerotuksen laskuttamisen Savon Voima Verkko hoitaa yrityksen kanssa tehtävän laskutussopimuksen mukaisesti.

Yrityksen tulee antaa kirjallinen vakuutus sähkön valmisteveron (sähkövero) määräytymisestä Savon Voima Verkolle, aina kun kysymyksessä on uusi sähkönkäyttäjä tai olemassa olevan yrityksen nimeen, Y-tunnukseen tai toimintaan liittyvä muutos.

Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin ilmoittautuminen

Sähköveroluokkaan 2 kuuluvan yrityksen tulee rekisteröityä Verohallinnon ylläpitämään valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin joko sähköisesti Katso-tunnisteella tai valtion tuensaajalomakkeella 1493.

Vastuu oikeasta veroluokasta

Vastuu oikeasta sähköveroluokasta tai veroluokan muutoksen ilmoittamisesta on asiakkaalla. Jos asiakas on ollut toimintaansa nähden väärässä sähköveroluokassa, sähkövero-oikaisu (hyvitys tai jälkiverotus) voidaan tehdä takautuvasti kuluvan ja kolmen edellisen vuoden osalta.

Vakuutuslomake (pdf)
Voit täyttää, tulostaa ja toimittaa lomakkeen allekirjoitettuna Savon Voima Verkko Oy:n liittymäpalveluun joko postitse tai skannattuna sähköpostin liitetiedostona.

Ota yhteyttä

Savon Voima Verkko Oy Liittymäpalvelu Puhelin 017 224 300 (ark. klo 8–16)

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top