Kunnossapito

Sähköä sinulle, luotettavasti.

Sähkönjakelun luotettavuus on aina ollut merkittävä osa toimintaamme, mutta sen merkitys tulee edelleen korostumaan. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että syksyllä 2013 sähkömarkkinalakiin lisättiin vaatimus toimitusvarmuudesta.

Sähköverkoston kunnossapidolla varmistamme sen, että sähkö kulkee luotettavasti sinne, missä tahansa asutkin. Parannamme verkkomme luotettavuutta ja sähkön toimitusvarmuutta ensisijaisesti purkamalla haja-asutusalueilla metsässä kulkevia ilmajohtoja ja siirtämällä niitä teiden varsille sekä maan alle. Taajama- ja kaupunkialueilla  rakennamme uutta sähköverkkoa sekä saneeraamme nykyistä ilmajohtoverkkoa. Kaapeloinnin lisäksi asennamme sähköverkkoon lukuisia puistomuuntamoita, jakokaappeja sekä muita luotettavan sähkönsiirron kannalta välttämättömiä teknisiä laitteita.

Teemme johtokatujen kunnossapitoraivausta kesäisin verkkoalueellamme. Käy katsomassa raivausaluekartoista soivatko sahat metsässäsi. Teemme vuosittain myös sähköverkon vierimetsänhoitoa satojen kilometrien verran. Puut ovat merkittävä vaurioiden ja sähkökatkojen aiheuttaja, joten hyvin hoidetulla vierimetsällä voidaan parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja ehkäistä sähkökatkoja. Lue lisää vierimetsänhoidosta ja kurkkaa kartoista, tehdäänkö alueillasi vierimetsänhoitoa.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top