Kohti säävarmaa sähköverkkoa

Tavoite:

Säävarman sähköverkon piirissä on noin 80 000 asiakastamme vuoteen 2020 mennessä.

Tulevien vuosien investointimme painottuvat säävarman sähköverkon rakentamiseen, jossa maakaapeloimme merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä kaikki pienjännitejohdot niiltä osin, kuin maasto sallii. Haja-asutusalueella linjoja siirretään metsistä teiden varsiin, jolloin siirretyt ilmajohdot ovat helpommin kunnossapidettäviä ja vähemmän vikaantuvia. Toimitusvarmuuden kehittäminen tarkoittaa sitä, että suunnittelemme ja toteutamme laajamittaisen investointiohjelman mahdollisimman tutkituilla, toimivilla ja kustannustehokkailla ratkaisuilla.

Verkostotöiden aikana joudumme usein laittamaan sähköverkkoa ns. varasyötölle, jolloin häiriöherkkyys lisääntyy väliaikaisesti. Työmaiden eteneminen tuo siis mukanaan välttämättömiä keskeytyksiä, jotka kertovat siitä, että uutta säävarmaa sähköverkkoa ollaan parhaillaan asentamassa tai ottamassa käyttöön. Pyrimme siihen, että näitä keskeytyksiä olisi vähän ja ne olisivat mahdollisimman lyhyitä.

Vuosittain toteutamme noin 80100 yksittäistä rakennushanketta toimialueemme sähköverkossa. Tällä sivulla esittelemme lähitulevaisuuden suurimpia säävarman sähköverkon rakennushankkeita ja niiden etenemistä. Näiden lisäksi teemme hankkeita pienemmässä mittakaavassa eri puolilla jakelualuettamme.


Katso lisää videoita täältä.

Savon Voima Verkko Oy

  • Asiakasmäärä: 118 476 asiakasta
  • Verkostopituus: 27 336 kilometriä
  • Asiakastiheys: 230 metriä sähköverkkoa / asiakas

Savon Voima Verkko Oy investoi sähköverkkoon vuosina 20132018 noin 270 miljoonaa euroa. Säävarma-investointiohjelman vuosittaiset investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa vielä vuoden 2020 loppuun saakka.

Tulevaisuuden verkko

Kehitämme sähköverkon toimivuutta:

  • mittavalla maakaapeloinnilla,
  • siirtämällä haja-asutusalueiden verkkoa metsistä teiden varsiin, jolloin puustosta aiheutuvien vikojen määrä puolittuu ja korjaus helpottuu,
  • uusimalla verkkoteknisiä laitteita ja automaatiota,
  • sekä vierimetsien tehostetulla hoidolla.

1 000 km

Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1 000 kilometriä, josta kaapeloinnin osuus on noin 500 kilometriä.

500 km

Pyrimme vähentämään lumikuorman ja myrskyjen aiheuttamia vahinkoja hoitamalla sähköjohtojen vierimetsiä vuosittain noin 500 johtokilometrillä.

Suurimpia säävarma-hankkeita

Sonkajärvi | taajaman maakaapelointi

Sonkajärven taajama ja sen lähialueet maakaapeloidaan, millä vahvistetaan taajaman sähkönjakelun varmuutta. Hankkeessa maakaapeloidaan sähköverkostoa yhteensä noin 65 km ja rakennetaan 24 uutta puistomuuntamoa. Kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa.

Kerisalonsaari–Kerisalo | saneeraus ja varayhteys

Hankkeessa saneerataan Joroisissa sijaitsevan Kerisalon sähköverkosto pääosin maakaapeloimalla ja rakennetaan maakaapeliyhteys Kerisalon saareen. Kaikkiaan sähköverkostoa maakaapeloidaan alueella noin 70 km ja rakennetaan 42 uutta puisto- tai maaseutumuuntamoa. Hankkeen kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa.

Peltoniemi–Pörsänmäki | maakaapelointi (Kotikyläntie)

Iisalmen, Lapinlahden ja Pielaveden alueiden sähkönjakelun varmistaminen maakaapeloimalla. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,4 miljoonaa euroa.

Rautalampi | taajaman varasyöttökaapeli

Suonenjoen ja Rautalammin välisen varasyöttöyhteyden rakentaminen maakaapelilla. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Iisalmi | maakaapelointi 2018–2020

Maakaapelointityö liittyy Iisalmen kaupunkialueen mittaviin sähköjärjestelyihin, jotka saatetaan loppuun vuoden 2020 aikana. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 20 miljoonaa euroa.

Lue lisää Iisalmen säävarma-hankkeesta:

24.8.2018
Savon Voima Verkon suurin sähköverkon investointikokonaisuus etenee kytkentävaiheeseen Iisalmessa

23.8.2017
Iisalmen taajaman sähköverkostosaneeraus parantaa merkittävästi alueen sähkönjakelun vakautta

10.3.2016
Iisalmen Pörsänmäen alueen sähköverkko uudistuu

Selkiö–Rahkapuisto–Kukkaromäki ja teollisuusalue, Pieksämäki | maakaapelointi

Pieksämäen kaupunkialueen sähkönjakelun varmistaminen maakaapeloimalla. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Vaajasalo | lähdön maakaapelointi

Toivalan ja Vehmersalmen välisen runkoyhteyden vahvistaminen maakaapeloimalla. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Jäppilä, Pieksämäki | taajaman maakaapelointi

Jäppilän taajaman ja sen lähialueiden maakaapelointi. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Sumiainen | taajaman maakaapelointi

Sumiaisten taajaman ja sen lähialueiden maakaapelointi. Hankkeen kustannusarvio on noin 0,9 miljoonaa euroa.

Maaninka | taajaman maakaapelointi

Maaningan taajaman ja lähialueiden maakaapelointi. Hankkeen kustannusarvio on noin 0,8 miljoonaa euroa.

Toivalan sähköasema–Sorsasalo | maakaapelointi

Sorsasalon sähkönjakelun uuden pääsyötön asennus, jolla vahvistetaan Sorsasalon alueen sähkönjakelua. Hankkeen kustannusarvio on noin 0,6 miljoonaa euroa.

Väärni–Peltoniemi, Lapinlahti | maakaapelointi

Vuonna 2018 alkaneen säävarma-hankkeen loppuun saattaminen, jonka valmistuttua koko Lapinlahden taajama-alue on säävarman sähköverkon piirissä. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,3 miljoonaa euroa.

Suonenjoki | taajaman maakaapeloinnin 3. vaihe

Vuonna 2018 alkaneen Suonenjoen taajama-alueen kolmannen vaiheen loppuun saattaminen, jonka valmistuttua koko Suonenjoen taajama on säävarman sähköverkon piirissä. Tämän osahankkeen kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa.

Tiedotteet

22.9.2020
Pielaveden ja Tervon välinen uusi runkoyhteys vahvistaa sähköverkkoa laajalla alueella

3.9.2020
Poroveden ja Joutsenjoen kylien alueet siirtyvät säävarmaan verkkoon Iisalmen länsipuolella

14.8.2020
Toivalan ja Siilinjärven sähköasemien välisen runkojohdon maakaapelointi parantaa sähkönjakelua laajalla alueella

12.8.2020
Päivö-myrskyn kustannukset olivat mittavat

4.8.2020
Sähköasemavika ja runkoverkon saneeraus lisäävät sähköverkon häiriöherkkyyttä jakelualueen länsiosissa

19.5.2020
Maakaapelointi Vaajasalossa viimeistelee Toivalan ja Vehmersalmen välisten sähköasemien runkoyhteyden

15.5.2020
Joroisten taajaman säävarma-saneeraus alkoi – toimitusvarmuus paranee uuden maakaapeloidun sähköverkon myötä

12.5.2020
Leppävirran sähköaseman peruskorjaus vahvistaa alueen sähköverkkoa

16.4.2020
Pieksämämäen Jäppilän taajaman säävarma-kaapelointityöt loppusuoralla – viimeistelyt käynnistymässä

5.2.2020
Kevään vierimetsänhoitohankkeet käynnistyneet – hoidolla parannetaan sähkön toimitusvarmuutta ja lisätään luonnon monimuotoisuutta ja terveyttä

19.12.2019
Sähköverkon reunavyöhykehakkuilla vältetään sähkökatkoja ja parannetaan toimitusvarmuutta Konneveden, Vesannon, Keiteleen, Pielaveden ja Iisalmen alueella

17.12.2019
Sähköverkon raivaus- ja vierimetsänhoitoalueet on nyt julkaistu uudelle karttapohjalle

1.11.2019
Joustava ja toimintavarma sähköverkko haja-asutusalueilla vaatii joustoresurssien vuoropuhelua ja uusia ratkaisuja

30.10.2019
Savon Voima Verkko uusii sähköverkostoa säävarmaksi Joroisten alueella

25.9.2019
Voimajohdon purku- ja rakennustyöt alkavat Iisalmen kaupunkialueella – aiheuttaa tilapäistä maisema- ja meluhaittaa

13.9.2019
Tyyrinvirran lintulappuasennukset suojaavat lintuja ja parantavat sähkönjakelua Rautalammin, Konneveden ja Vesannon alueilla

23.8.2019
Juankosken taajaman säävarma-hanke loppusuoralla – uudet modernit ratkaisut parantavat sähkönjakelun toimitusvarmuutta merkittävästi

19.8.2019
Sähköasiakas ja sähköverkko vuonna 2030 – tulevaisuuden haja-asutusalueiden sähköverkkoa suunnitellaan nyt asiakasta kuunnellen

13.8.2019
Säävarma sähköverkko parantaa sähkönjakelua Siilinjärven ja Vehmersalmen alueella

6.8.2019
Savon Voima Verkko uusii sähköverkkoa säävarmaksi Pielaveden ja Tervon välisellä alueella – Tule infotilaisuuteen!

22.3.2019
Johtoalueiden kunnossapitoraivaukset käynnistyvät huhtikuussa

24.1.2019
Vierimetsien hoidolla ennaltaehkäistään sähkökatkoja Pielaveden, Tervon ja Vehmersalmen alueella

24.8.2018
Savon Voima Verkon suurin sähköverkon investointikokonaisuus etenee kytkentävaiheeseen Iisalmessa

7.5.2018
Sähkö- ja tietoverkon rakentamisen laaja yhteishanke Lapinlahdella

18.12.2017
Dronen käyttöä verkostohäiriöiden selvityksessä testattiin Varkaudessa

23.8.2017
Iisalmen taajaman sähköverkostosaneeraus parantaa merkittävästi alueen sähkönjakelun vakautta

4.8.2017
Säävarmaa sähköverkkoa Juankoskelle

3.8.2017
Konneveden taajama kaapeloidaan säävarmaksi

27.7.2017
Suonenjoen Kärkkääläntiellä sähköverkkoa saneerataan säävarmaksi

11.7.2017
Huomattava osa Varkauden kaupungin taajamasta kaapeloidaan säävarmaksi

30.6.2017
Vierimetsänhoitoa Siilinjärvellä

7.6.2017
Rautalammin taajaman sähköverkko saneerataan säävarmaksi

5.6.2017
Säävarman sähköverkon rakentaminen etenee Maaningalla

5.6.2017
Maakaapelointi parantaa sähkön laatua Naarajärvellä

12.4.2017
Johtokatujen raivaukset ovat käynnistyneet

27.3.2017
Alueverkon saneeraus välillä Peltomäki–Kiuruvesi jatkuu

13.9.2016
Säävarman sähköverkon rakentaminen etenee Suonenjoella

31.8.2016
Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa Vehmersalmella

6.6.2016
Varkauden kaupungin taajamaan säävarmaa sähköverkkoa

30.5.2016
Juankosken taajaman ja lähialueen sähköverkko saneerataan säävarmaksi

16.5.2016
Sähköverkon säävarmuutta parannetaan Rautalammin taajamassa

22.4.2016
Sähköverkoston saneeraustyö alkaa Pielavedellä

20.4.2016
Säävarmaa sähköverkkoa Naarajärvelle  Tervetuloa infotilaisuuteen!

13.4.2016
Sähköverkoston maakaapelointi etenee Nilsiässä

10.3.2016
Iisalmen Pörsänmäen alueen sähköverkko uudistuu

18.2.2016
Aloitamme laajan sähköverkostotyön Naarajärven taajamassa

15.2.2016
Säävarmaa sähköverkkoa Suonenjoen taajamaan

22.12.2015
Taajamien ja haja-asutusalueiden sähkönjakelu varmemmaksi

15.12.2015
Kiuruveden taajaman uusi maakaapeliverkko otettiin käyttöön

9.12.2015
Vierimetsien käsittely osaksi jokavuotista kunnossapitotoimintaa

27.11.2015
Savon Voima Verkko kouluttaa henkilökuntaansa häiriötilanteita varten

29.10.2015
Säävarmaa sähköverkkoa Vesannolle

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top