Vierimetsänhoito


Vierimetsänhoidolla kohti säävarmaa sähköverkkoa sekä hyvinvoivaa ja tuottavaa metsää

Mittavista verkostosaneerauksista huolimatta suurin osa sähköverkostamme sijaitsee edelleen metsissä ja puut ovatkin merkittävä vaurioiden ja sähkökatkojen aiheuttaja. Hyvin hoidetulla vierimetsällä voidaan parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja ehkäistä sähkökatkoja. Toimenpiteet tehdään metsänhoitosuositusten mukaisesti mahdollisimman kattavasti ja riittävästi puustoa harventaen.

SUOSITUSTEN MUKAISTA METSÄNHOITOA

Vierimetsänhoito tarkoittaa johtoalueen vieressä olevan metsän harvennusta ja taimikonhoitoa. Tavoitteena on aikaansaada sellainen puuston rakenne, että metsä kehittyy hoitamatonta metsää paremmin kestämään siihen kohdistuvat lumen ja myrskyjen rasitukset. Hoidamme vierimetsiä vuosittain noin 500 johtokilometriä ja valitsemme kohteet alueilta, joilla vikoja on esiintynyt usein ja joille ei kohdistu lähivuosina sähköverkoston saneeraushankkeita.

Katso kartasta, hoidetaanko vierimetsiä alueellasi ja ota yhteyttä (p. 017 224 400), jos hoidettavan alueen lähellä on esimerkiksi puita, joita ei haluta kaataa tai jos toimenpiteitä tiettynä vuodenaikana tulisi välttää.

VIERIMETSÄNHOITO KANNATTAA

Kaikkiin vierimetsänhoidollisiin toimenpiteisiin pyydämme aina luvan maanomistajalta ja tarjoamme mahdollisuuden myydä hakkuissa kertyvät puut yhteismyynnissä puunostajille. Suunnitelmallinen hoito kannattaa, sillä maanomistaja saa maksutta ammattilaisen toteuttaman metsänhoitotyön, puun myyntituloja sekä varmemman sähköntoimituksen alueelle.

Lue esitteestä lisää vierimetsähoidosta

"Hoidettu metsä tuottaa parhaiten ja kestää hyvin lumi- ja myskytuhoja. Vierimetsänhoito on siis sekä metsänomistajan että verkkoyhtiön etu!"

Ajankohtaista

22.3.2019
Johtoalueiden kunnossapitoraivaukset käynnistyvät huhtikuussa

24.1.2019
Vierimetsien hoidolla ennaltaehkäistään sähkökatkoja Pielaveden, Tervon ja Vehmersalmen alueella

30.6.2017
Vierimetsänhoitoa Siilinjärvellä

9.12.2015
Vierimetsien käsittely osaksi jokavuotista kunnossapitotoimintaa

Raivausalueet ja vierimetsänhoitokohteet kartalla | Savon Voima Verkko

Omaan selainikkunaansa aukeavasta kartasta voit käydä kurkkaamassa tehdäänkö metsässäsi huoltoraivauksia tai vierimetsänhoitoa. Näin pystyt ennakoimaan esimerkiksi polttopuuksi kelpaavan puuston korjauksen maillasi kulkevilta johtoalueilta.

SÄHKÖVERKON RAIVAUSALUEKARTTA

 

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top