Sähköliittymän tilaus

Tarvitsetko uuden sähköliittymän?

Saadaksesi sähköä käyttöösi tarvitset sähköliittymän. Saat oikeuden liittyä sähköverkkoon, sähköt tonttisi rajalle ja perustan sähkösopimuksen tekemiseen. Lisäksi tarvitset sähköpääkeskuksen ja liittymiskaapelin, jotka tilaat valitsemaltasi sähköurakoitsijalta.

Ennen kuin tilaat sähköliittymän, selvitä sähköistettävän kohteen tehontarve ja arvioi tulevia kulutustottumuksiasi oikean mittaustavan valitsemiseksi.

Näin tilaat sähköliittymän

1. Valitse sähkösuunnittelija ja sähköurakoitsija
Käytä ammattitaitoista sähkösuunnittelijaa laatimaan rakennuksesi sähkösuunnitelmat heti kun rakennuslupa-asiat ovat kunnossa. Sähkösuunnittelija määrittelee tehon tarpeen eli liittymän pääsulakekoon. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa suuresti tehon tarpeeseen. Lisäksi tarvitset TUKES:in hyväksymän sähköurakoitsijan, joka vastaa tontin sähkötöistä ja -asennuksista. Toimialueemme sähkösuunnittelijat ja -urakoitsijat löydät Tukesin urakoitsijarekisteristä.

2. Pyydä liittymätarjous hyvissä ajoin ennen sähkön tarvetta
Liittymäpalvelumme palvelee numerossa 017 224 300 arkisin klo 816 tai sähköpostitse osoitteessa tekninen.myynti@savonvoima.fi. Tarvitsemme sähköliittymän tarkan paikan ja tontin rekisteritiedot, pääsulakekoon ja sähköistysaikataulun. Liittymän hintaan ja toimitusaikaan vaikuttavat rakennuspaikan sijainti ja pääsulakekoko tai tarvitsemasi liittymisteho. Liittymät on hinnoiteltu vyöhykkeittäin sijainnin perusteella. Tutustu liittymismaksuhinnastoon.

Liittymätarjouksen pystymme antamaan useimmissa tapauksissa suoraan ensikontaktin aikana. Laajaa sähköistettävää verkostoa vaativissa aluehinnoittelutapauksissa tarjouksen pystymme antamaan maksimissaan yhden kuukauden toimitusajalla.

3. Allekirjoita liittymissopimus
Tilauksen jälkeen lähetämme sinulle liittymissopimuksen postitse allekirjoitettavaksi. Liittymissopimuksessa sovitaan kirjallisesti liittymän pääsulakekoko, liittymän toimituspäivä, liittymismaksun suuruus ja liittämiskohta. Tutustu liittymisehtoihin.

4. Liittymän rakentaminen
Savon Voima Verkko Oy rakentaa liittymän liittämiskohtaan asti, joka määritellään liittymissopimuksessa. Liittämiskohta on usein kiinteistösi rajalla.

5. Tee sähkönmyyntisopimus
Tee sähkönmyyntisopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa noin kaksi viikkoa ennen sähköjen kytkentää. Sähkönmyyjäsi ilmoittaa sopimuksesta Savon Voima Verkko Oy:lle ja näin syntyy myös tarvittava verkkosopimus kanssamme. Sähkönkäytön aloitus edellyttää voimassa olevaa liittymis-, verkkopalvelu- ja myyntisopimusta. Lisätietoja sähkönmyyjistä löytyy Energiaviraston sivuilta. 

Urakoitsijan tehtävät

Urakoitsijasi huolehtii seuraavista asioista:

  • liittymisjohdolle tarvittavan kaapeliojan kaivaminen liittämiskohdan ja sähköpääkeskuksen välille, liittymiskaapelin asennus, suojaus sekä kaapeliojan peittäminen
  • sähköpääkeskuksen hankkiminen
  • sähköpääkeskuksen ylijännitesuojauksen toteutus
  • sähköturvallisuuslain edellyttämä maadoittaminen
  • tarvittavien sähköasennustöiden tekeminen ja niiden turvallisuusmääräyksistä huolehtiminen
  • sähköturvallisuusmääräysten mukainen käyttöönottotarkistus
  • tilaus sähköverkkoon liittymisestä ja rakennuksen liittäminen sähköverkkoon, kun lakisääteinen käyttöönottotarkistus on tehty

Urakoitsijasi on tilattava sähköverkkoon kytkeminen hyvissä ajoin, vähintään kolmen kokonaisen työpäivän päähän ennen toivottua kytkemisajankohtaa. Tilaus tehdään yleistietolomakkeella.

Sähköjen kytkentä

Sähköurakoitsijasi tulee tilata mittarin asennus ja sähköjen kytkentä viimeistään kolme kokonaista työpäivää ennen sähkön tarvetta. Kytkennän edellytys on Savon Voima Verkko Oy:lle toimitettu yleistietolomake.

Sähköpääkeskuksen ja liittymiskaapelin on oltava silloin valmiiksi asennettuina, kaapeliojan peitettynä ja kaapelin kytkettynä keskukselle. Sähköurakoitsijasi tulee tehdä myös sähköasennusten käyttöönottotarkastus ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjan tulee olla nähtävillä kohteessa sähköturvallisuuslain mukaisesti. Savon Voima Verkko Oy asentaa sähkömittarin ja kytkee liittymän verkkoon sovittuna ajankohtana. Laskutamme työstä mittarin asennusmaksun.

Tutustu palvelumaksuhinnastoon

Ota yhteyttä

Savon Voima Verkko Oy Liittymäpalvelu Puhelin 017 224 300 (ark. klo 8–16)

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top