Muutokset sähköliittymään

Jos tarvitset liittymääsi muutoksen, ole hyvissä ajoin yhteydessä liittymäpalveluumme. Alla on kuvattu tilanteita, joita sähköliittymän muutoksissa voi tulla eteen ja ohjeistettu, kuinka toimia tällaisissa tapauksissa.

Sähköliittymääni täytyy suurentaa

Liittymissopimuksessasi on sovittu sähköliittymän suurimpien sallittujen pääsulakkeiden koko, joka ilmoitetaan ampeereina. Jos sähkön käyttötarpeesi kasvaa esimerkiksi lämmitysmuodon vaihdon myötä, voit korottaa nykyistä liittymisoikeuttasi maksamalla lisäliittymismaksun.

Miten suurennan sähköliittymääni?
Miettiessäsi, minkä kokoisen liittymän tarvitset, ota yhteyttä omaan sähköurakoitsijaasi tai sähkösuunnittelijaasi, joka auttaa sinua määrittämään sopivan sulakekoon. Hänen kanssaan voit varmistaa, että nykyinen liittymisjohto on riittävä ja sähkölaitteistosi soveltuu haluamallesi muutokselle.

Ota meihin yhteyttä mahdollisimman pian liittymän suurentamisesta, joka tarkoittaa liittymissopimuksesi päivittämistä uuteen tilanteeseen. Liittymäpalvelumme palvelee numerossa 017 224 300 arkisin klo 816 tai sähköpostitse osoitteessa tekninen.myynti@savonvoima.fi.

Liittymissopimuksessa mainittu toimitusaika tarkoittaa aikaa, jonka jälkeen suurempi liittymä on otettavissa käyttöön. Liittymän suurentaminen voi vaatia myös verkon vahvistamista.

Tarkka liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa. Liittämiskohdalla tarkoitetaan kohtaa, jossa sähköliittymä kytketään liittymiskaapelilla verkkoyhtiön sähkönjakeluverkkoon.

Paljonko sähköliittymän suurentaminen maksaa?
Sähköverkkoon liittymisestä laskutamme liittymähinnaston mukaisen liittymismaksun, jolla katamme verkon rakentamisen kustannuksia. Liittymisoikeuden muuttuessa hyvitämme vanhan liittymisoikeuden hinnan verran suuremmasta liittymismaksusta.  Lisäksi veloitamme tarvittavat kytkentä- ja mittarointityöt erillisen palveluhinnaston mukaisesti.

Teen muutoksia liittymisjohtoon

Liittymisjohdolla tarkoitetaan liittymissopimuksessa sovitun liittämiskohdan ja sähköpääkeskuksen välistä johto-osuutta. Rakentajana sinun tulee sopia sen rakentamisesta haluamasi Tukesin hyväksymän sähköurakoitsijan kanssa. Kun uusit liittymisjohtosi sähkösaneerauksen yhteydessä, sähköurakoitsijasi määrittää liittymiskaapelin poikkipinnan koon. Koko määräytyy liittymisoikeutesi mukaan. Pienin suositeltava poikkipinta on alumiinikaapelia käytettäessä vähintään 25 mm2.

Me sähkönsiirtoyhtiönä määritämme tarkemman liittämiskohdan tonttisi rajalle, mutta emme tee muutoksia liittymiskaapeliisi. Jos sen liittäminen sähköverkkoon vaatii yhteensopivaa jatkosta, me huolehdimme jatkoksesta uuden liittymiskaapelin verkkoon liittämisen yhteydessä. Liittymisjohdon uusimisen myötä päivitämme samalla liittymissopimuksesi, ja uuden liittymisjohdon kunnossapitovastuu sekä omistus jäävät sinulle.

Teen muutoksia sähköpääkeskukseen

Remontin yhteydessä herää usein tarve uudistaa kodin sähköasennukset ja sen myötä uusia kodin sähköpääkeskus. Ota yhteyttä Tukesin valtuuttamaan sähköurakoitsijaan, jos sähköpääkeskuksen uusiminen tulee ajankohtaiseksi. Hän huolehtii keskuksen vaihdosta, ja me sähkönsiirtoyhtiönä katkaisemme sähkön syötön vaihdon ajaksi, jotta urakoitsijallasi on turvallista työskennellä. Teemme myös tarvittavat energiamittareihin kohdistuvat työt, joita ovat mittarin siirto, poisto, asennus tai vaihto. Sähköurakoitsijasi tilaa mittariin liittyvät työt meiltä yleistietolomakkeella. Laskutamme sinulta työt voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.

Minne uusi sähköpääkeskus tulee sijoittaa?
Jos teet peruskorjausta kiinteistössäsi ja uusit sähköpääkeskuksen, se tulee sijoittaa kuten uudiskohteissa. Suositeltavin sähköpääkeskus on tontin rajalle sijoitettava ns. pihakeskus. Tällöin se soveltuu sellaisenaan niin rakennusaikaiseen kuin lopulliseenkin käyttöön. Muita keskuksen sijoitusvaihtoehtoja ovat ulkoseinä, katos tai muu suojainen lukitsematon tila. Sähköpääkeskusta ei saa sijoittaa sähköpylvääseen tai asentaa lukittuun tilaan, kuten eteiseen, autotalliin tai varastoon.

Tarvitsen lisämittauksen

Jos kiinteistölläsi sijaitsee useampi kuin yksi sähkönkäyttöpaikka, kuten rakennus tai huoneisto, joiden sähkönkulutusta haluat jatkossa mitata erikseen, tarvitset jokaiselle sähkönkäyttöpaikalle oman sähkömittarin. Lisämittauksella tarkoitetaan keskukseen lisättävää uutta laskutusperusteista sähkömittaria. Lisämittauksen tulee sijaita samassa sähköpääkeskuksessa sähköliittymän muiden mittareiden kanssa.

Muistathan tehdä ajoissa sähkönmyyntisopimuksen haluamasi sähkön myyjän kanssa, jotta tilauksesi etenee ilman viiveitä ja sähköt voidaan kytkeä. Sähkön myyjä toimittaa tiedon edelleen sähkön siirtoyhtiölle, joka tekee sinulle verkkopalvelusopimuksen. Sähkön myyjää voit halutessasi vaihtaa myöhemmin, jos haluat kilpailuttaa sähkösopimuksesi.

Sähköurakoitsijasi auttaa sinua selvittämään tarvittavat muutokset sähkölaitteistollesi. Kun urakoitsijasi on tehnyt tarpeelliset muutokset, hän tilaa meiltä lisämittarin asennuksen yleistietolomakkeella. Laskutamme sinulta työn voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.

Esimerkki lisämittauksesta
Tontilla on kaksi rakennusta, joista toiseen muuttaa vuokralainen. Molemmat rakennukset ovat saman sähköpääkeskuksen ja mittarin takana, koska ovat olleet käytössä yhdellä kotitaloudella. Toiseen rakennukseen tulee vuokralainen, jolle halutaan nyt oma sähkölasku. Asiakas pyytää sähköurakoitsijaa tarkistamaan sähkölaitteiston soveltuvuuden kahdelle laskutusperusteiselle mittarille. Asiakas on yhteydessä sähkön myyjään uuden sopimuksen tekemisestä ja sähkön siirtoyhtiö saa tiedon uudesta käyttöpaikasta ja tekee verkkosopimuksen. Urakoitsija toimittaa ja asentaa asiakkaalle uuden sähköpääkeskuksen. Urakoitsija tilaa lisämittarin asennuksen ja jännitekatkon sähkön siirtoyhtiöltä yleistietolomakkeella. Sähkön siirtoyhtiö katkaisee sähköt asennuksen ajaksi, asentaa lisämittarin ja siirtää nykyisen mittarin uuteen sähköpääkeskukseen.

Haluan poistaa mittarin

Mittarin poistolla tarkoitetaan sähkön siirtoyhtiön laskutusperusteisen mittarin poistoa. Selvitä ensin, onko poistettava mittari sähköliittymäsi ainoa laskutusperusteinen mittari. 

Voit tilata mittarin poiston ottamalla yhteyttä liittymäpalveluumme p. 017 224 300 tai sähköpostitse tekninen.myynti@savonvoima.fi, jos siihen liitetty sähkölaitteisto on jatkossa tarpeeton. Jos sähkölaitteisto jää käyttöön ja haluat siirtää sen kulutuksen toisen mittarin taakse, tarvitsemme sähköurakoitsijaltasi yleistietolomakkeella tilauksen mittarin poistosta. Me sähkön siirtoyhtiönä huolehdimme aina mittarin poistosta.

Esimerkki mittarinpoistosta
Tontilla sijaitsee kaksi rakennusta, joista halutaan saada vain yksi sähkölasku. Nykyisin molemmilla rakennuksilla on oma laskutusperusteinen mittari. Toinen mittari pitää poistaa ja poistettavan mittarin kulutus siirtää jäävän mittarin taakse. Tähän tarvitset omaa sähköurakoitsijaa, joka tekee tarvittavat muutokset sähköpääkeskukseen. Asiakkaan sähköurakoitsija tilaa mittarin poiston yleistietolomakkeella. Sähkön siirtoyhtiö käy poistamassa mittarin. Sähkön siirtoyhtiö toteuttaa verkkopalvelun irtisanomisen ja ilmoittaa myyntisopimuksen päättymisen sähkön myyjälle lopetettavan mittauksen osalta.

Sähkönkäytön määrä on muuttunut

Sähkönsiirtotuotteen muutos
Siirtotuotteella eli tariffilla tarkoitetaan tuotetta, jolla sähkön siirtoyhtiö laskuttaa sähkön siirtoon liittyvät maksut. Siirtotuote määräytyy käytössä olevien sulakepohjien tai kahvasulakkeiden koon sekä mittaustavan perusteella.

Mittaustavan muutos
Voit valita mittaustavan sähkön tarpeesi ja kulutuksesi mukaan. Halutessasi voit vaihtaa tuotteen, kun olet käyttänyt sitä vähintään vuoden ajan. Muutos voi olla tarpeen rakennuksen laajentamisen tai remontin yhteydessä, jos vaikkapa kotiisi tulee useampi uusi laite, jotka yhdessä nostavat sähkön kulutusta. Myös lämmitysjärjestelmän muuttuessa tai esimerkiksi maataloustoiminnan loppuessa tilalla voi olla aiheellista vaihtaa mittaustapaa, jos sähkön kulutus laskee ja yö- tai kausisiirrolle ei enää ole tarvetta.

Mittaustavan muutoksen voit tilata soittamalla numeroon 017 224 300 arkisin klo 8-16 tai sähköpostitse osoitteessa tekninen.myynti@savonvoima.fi.

Huomioithan, että mittauksessa käytetään suoraa mittaustapaa 3 x 63 A:n pääsulakekokoon saakka. Sitä suuremmilla pääsulakkeilla mittaus on toteutettava epäsuorana virtamuuntajamittauksena. Kts. tarkemmin Palvelut urakoitsijoille -kohdasta Sähköenergian mittaus. Mittaus tulee myös muuttaa epäsuoraksi pääsulakkeiden suurentuessa yli 3 x 63 A:ksi. Vastaavasti jos pääsulakkeet pienenevät 3 x 63 A tai pienemmäksi, mittaus on muutettava suoraksi.

Sulakekoon muutos
Oikealla pääsulakekoolla varmistat, että sulake ei pala vaikka kaikki sähkölaitteet olisivat päällä. Joskus ratkaisu voi olla myös mahdollinen vaiheiden vinokuormituksen tasaaminen valitsemasi sähköurakoitsijan toimesta.

Ole yhteydessä liittymäpalveluumme, me neuvomme ja opastamme oikean sulakekoon valinnassa. Käytössäsi oleva pääsulakekoko saa olla korkeintaan liittymisoikeutesi suuruinen. Jos sulakekokoa suurennetaan, varmistamme riittääkö liittymisoikeutesi ja sovimme kanssasi sen suurentamisesta tarvittaessa.

Sulakkeiden vaihdon toteuttaa sopimusurakoitsijamme edustaja ja laskutamme toimenpiteestä palvelumaksun.

 

Haluan vaihtaa liittymän omistajaa

Mikäli omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon omistaja vaihtuu, yleensä myös sähköliittymä vaihtaa omistajaa. Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti.

Helpoin tapa huolehtia omistajan muutoksesta, on mainita siitä kiinteistön luovutuskirjassa tai erillisessä luovutuskirjassa. Voit allekirjoittaa kiinteistön luovutuskirjan myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen tarjoamassa kiinteistökaupan verkkopalvelussa www.kiinteistoasiat.fi. Ilmoita meille erikseen liittymän siirrosta mahdollisimman pikaisesti kiinteistökaupan tapahduttua, sillä emme saa kauppakirjasta tietoa automaattisesti. Ilmoituksen voit tehdä asiakaspalveluumme sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@savonvoima.fi tai puhelimitse 017-224 400.

Kun liittymä siirtyy omistukseesi, huomaathan että sinun on pyydettäessä pystyttävä esittämään meille liittymän siirtoa koskeva sopimus, kuten kopio kauppakirjasta tai .uusta luovutuskirjasta, jossa on maininta liittymän siirtymisestä.

Liittymän omistuksen muutoksesta voit myös ilmoittaa meille siirtosuostumuslomakkeella, jonka sekä uusi ja entinen liittymän omistaja ovat allekirjoittaneet. Hyväksyttyämme siirron lähetämme sopimuksen siirtymisestä vahvistuksen uudelle liittymän omistajalle.

Huomioithan, että liittymissopimuksen siirtoa emme voi tehdä, mikäli meillä sähkön siirron sopimuksiin liittyviä saatavia entiseltä omistajalta. Huomioithan myös, että uuden omistajan sähköntoimituksen aloittaminen voi estyä niin kauan, kun meillä on saatavia entiseltä omistajalta.

Sähköverkko sijaitsee väärässä paikassa

Jos haluaisit muuttaa sähköverkon sijaintia, pyydä muutostyöstä tarjous ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme p. 017 224 300 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@savonvoima.fi. Asiakaspalvelumme ohjaa yhteydenoton paikkakuntasi sähköverkoston suunnittelijalle.

Kerro meille mahdollisimman tarkasti, mitä haluat muutettavan ja millaiseksi. On tärkeää, että teet tarjouspyynnön heti suunnittelun alkuvaiheessa, koska tarjouksen laatiminen edellyttää usein aikaa vievää esisuunnittelua.

Jos toivomasi muutos on mahdollista toteuttaa, saat meiltä kirjallisen tarjouksen muutostyöstä kuuden viikon sisällä. Kun olet hyväksynyt tarjouksen, varaa lisäksi varsinaiselle muutostyölle aikaa vähintään kahdesta kolmeen kuukautta. Muutoksen hinta ja toteutusaika lasketaan aina tapauskohtaisesti ja löydät ne sinulle lähetettävästä tarjouksesta.

Sähkönkäyttö on päättynyt toistaiseksi

Suosittelemme liittymän laittamista ylläpitoon, kun rakennuksessa ei ole enää tarvetta käyttää sähköä. Tällöin ylläpidossa olevalla liittymällä säilyy valmius aloittaa uudelleen sähkönkäyttö myöhemmin. Ylläpidossa liittymissopimus pysyy voimassa ja siten oikeus liittyä sähköverkkoon. Yleensä ylläpitoon laitetaan sähköliittymiä, joissa ei kuluteta sähköä vuosiin. Esimerkki ylläpitoon laitettavasta liittymästä on vanha talo, jonka tulevaisuuden käyttötarkoitus on avoinna.

Kun siirrämme sähköliittymän ylläpitoon, katkaisemme sähkönsyötön ja poistamme sähkömittarin. Tämän jälkeen käyttöpaikalla ei ole mahdollista käyttää sähköä ennen liittymän uudelleen käyttöönottoa. Teemme kanssasi ylläpidosta erillisen ylläpitosopimuksen. Sen jälkeen liittymän ylläpidosta veloitetaan kuukausimaksu sähköliittymähinnaston mukaisesti. Ylläpitoon siirtyminen on asiakkaalle maksuton toimenpide. Hinnat laitteiston uudelleen liittämiselle löydät palvelumaksuhinnastostamme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin sovimme kanssasi ylläpidosta. Sen jälkeen tilaamme sopimusurakoitsijaltamme mittauksesi poiston ja liittymäsi irrotuksen sähköverkosta. Sopimusurakoitsijamme edustaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi tarkemman aikataulun. Jos mittaus on lukitussa tilassa, tarvitsemme sinut tai edustajasi paikalle mittaukselle pääsyn varmistamiseksi. Mittauksen poiston ja liittymän irrotuksen toimitusaika kolme kokonaista työpäivää. Kun mittari on poistettu ja liittymä irrotettu sähköverkosta, ylläpito astuu voimaan viivytyksettä.

Jos tarvitset sähköliittymää uudelleen, saat sen takaisin käyttöösi maksamalla kytkennän ja mittaroinnin palvelumaksun. Huomioithan, että joissakin tapauksissa verkostosaneerauksemme yhteydessä sähköverkkoon liittämiskohtasi voi muuttua tai kiinteistöllesi liittymävalmiuden uusiminen voi vaatia oman toimitusaikansa.

Mikäli sähköliittymä on ollut pois käytöstä yli vuoden, ota yhteyttä sähköurakoitsijaasi. Urakoitsija tekee liittymän käyttöönottotarkastuksen ja huolehtii, että liittymä sähkölaitteineen on turvallisesti kytkettävissä verkkoon. Urakoitsija lähettää meille yleistietolomakkeen, jolla hän tilaa kytkennän ja mittaroinnin.

En enää tarvitse sähköliittymää

Purkaessasi sähkön liittymissopimuksen, katkaisemme sähkönsyötön ja poistamme sähkömittarin. Tarvittaessa puramme lisäksi liittymää syöttävän sähköverkon osan. Liittymän purun yhteydessä tarkistamme onko liittymissopimuksella palautuskelpoisia liittymismaksuja. Palautamme mahdollisen palautuskelpoisen liittymismaksun osan, josta on vähennetty liittymän purkukulut. Purkukulut voivat olla enintään yhtä suuret kuin palautuskelpoinen liittymismaksu. Perusmaksu ja kulutettu energia veloitetaan normaalisti mittarin poistoon saakka. Liittymän irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Ota yhteyttä liittymäpalveluumme, kun haluat selvittää liittymän purkamista. Lähetämme sinulle allekirjoitettavaksi liittymissopimuksen irtisanomisilmoituksen. Liittymän purkutyö aloitetaan, kun olet hyväksynyt irtisanomissopimuksen ja palauttanut sen meille allekirjoitettuna. Poistamme liittymän sähkömittarin ja katkaisemme sähköt kuukauden sisällä siitä, kun sopimus on palautunut meille. Varaudu tulemaan paikalle purkukohteeseen, jos sähkömittari sijaitsee lukitussa tilassa.

Jos haluat ottaa liittymän uudelleen käyttöösi, tulee sinun tehdä uusi liittymissopimus kanssamme. Perimme uudesta sähköliittymästä kulloinkin voimassa olevan sähköliittymähinnaston mukaisen liittymismaksun.

Ota yhteyttä

Savon Voima Verkko Oy Liittymäpalvelu Puhelin 017 224 300 (ark. klo 8–16)

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top