Korvaukset

Vakiokorvaus

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia (verkkopalvelun toimitus on keskeytynyt). Asiakkaalle vakiokorvaus hyvitetään automaattisesti sähkölaskulla. Huomioithan, että automaattinen vakiokorvaus ei välttämättä näy heti katkon jälkeen saapuvassa laskussa.

Lakisääteisen vakiokorvauksen määrä riippuu vuotuisesta siirtopalvelumaksusta. Laissa määritelty keskeytysaika alkaa siitä, kun keskeytys on tullut tietoomme joko käyttöjärjestelmämme kautta tai asiakkaan ilmoituksesta ja meillä on ollut mahdollisuus aloittaa vian korjaaminen.

Vakiokorvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtämittaisen keston perusteella. Jos katkoja on useampia, ne katsotaan erillisiksi, jos niiden välillä sähköt ovat palautuneet vähintään kahdeksi tunniksi.

Vakiokorvaukset määräytyvät seuraavasti:

  • 12 – 24 tuntia: 10 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 24 - 72 tuntia: 25 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 72 – 120 tuntia: 50 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 120 - 192 tuntia: 100 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • 192 – 288 tuntia: 150 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta
  • yli 288 tuntia: 200 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta

Yksittäisen keskeytyksen ja kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 2000 euroa. Jos sama verkkopalvelun keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisista tapauksista voisivat olla vaikkapa energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Vahingonkorvaukset

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Laitevaurion sattuessa verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe (esimerkiksi nollavika tai pitkäaikainen yli-/alijännite on vaurioittanut laitteita). CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä tapahtuvat hetkelliset jännitepiikit. Tällainen tilanne ei ole verkkopalveluehdoissa määritelty virhe ja tämän vuoksi laitevauriot sähkökatkojen yhteydessä eivät yleensä oikeuta korvauksiin. Vikatilanteissa sähkön katkeaminen ja takaisintulo on sähkölaitteen kannalta samanlainen tilanne kuin pistotulppa irrotetaan ja kytketään takaisin.

Tilanne, jossa tapahtuu useita lyhyitä sähkökatkoja ja sähköjen takaisinkytkentöjä peräkkäin (ns. jälleenkytkentöjä), ei myöskään ole verkkopalvelun virhe. Nämä toiminnot ovat jakeluverkon suojalaitteiden toimintoja, joilla verkosta pyritään erottamaan vikatilanne, joka voi aiheuttaa laitevaurioita asiakkaan ja jakeluverkon laitteisiin ja aiheuttaa hengenvaaran vikapaikassa.

Asiakkaan laitevian tai laitteen käyttöhäiriön yhteydessä asiakkaan tulee ensin selvittää tilannetta laitteen toimittajan tai huollon kanssa, mikäli sähköntoimituksessa ei ole esiintynyt jännitteen ongelmiin viittaavia tekijöitä. Jos häiriön tai vian epäillään syntyneen sähköntoimituksesta, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä verkonhaltijaan tilanteen selvittämiseksi.

Vahingon sattuessa voit itse valita haetko korvauksia verkkoyhtiöltä vai omalta vakuutusyhtiöltäsi. Savon Voima Verkko arvioi kaikki korvaustilanteet tapauskohtaisesti. Korvauksen saaminen omalta vakuutusyhtiöltä riippuu vakuutusturvan laajuudesta.

Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä verkossaan. Laitevaurioiden riskiä voi pienentää välttämällä laitteiden turhaa valmiustilassa pitämistä. Suosittelemme myös mahdollisuuksien mukaan irrottamaan pistorasialiitännäiset laitteet sähköverkosta aina, kun laitteet eivät ole käytössä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä vahingoista

Onko verkkoyhtiö korvausvelvollinen?

Esimerkkitapauksessa asiakkaalla sähköt katkeilivat muutaman minuutin sisällä useita kertoja ja todennäköisesti tästä johtuen olohuoneen lattialämmitystermostaatti rikkoutui.

Vikatilanteissa sähkön katkeaminen ja takaisintulo on sähkölaitteen kannalta samanlainen tilanne kuin pistotulppa irrotetaan ja kytketään takaisin. Tilanne, jossa tapahtuu useita lyhyitä sähkökatkoja ja sähköjen takaisinkytkentöjä peräkkäin (ns. jälleenkytkentöjä), ei myöskään normaalisti ole verkkopalvelun virhe. Nämä toiminnot ovat jakeluverkon suojalaitteiden toimintoja, joilla verkosta pyritään erottamaan vikatilanne, joka voi aiheuttaa laitevaurioita asiakkaan ja jakeluverkon laitteisiin ja aiheuttaa hengenvaaran vikapaikassa. CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät hetkelliset jännitepiikit.

Joskus laitteissa voi olla jo valmiiksi iän myötä vioittunut komponentti ja sähkökatkon jälkeen kyseinen komponentti ei toimi ja laite ei pysty enää toimimaan normaalisti.

Kuinka korjauksen kanssa toimitaan?

Laitteet kannattaa korjauttaa mahdollisimman nopeasti asiantuntevalla huoltoliikkeellä tai sopia asiasta suoraan laitetoimittajan kanssa. Voit liittää maksamasi huoltoliikkeen laskut vahinkoilmoitukseen.

Vahinkoilmoitukseen tulee liittää myös tallessa olevat ostokuitit, korjaajan/liikkeen lausunto laitteen tai esineen viasta ja vian aiheuttajasta sekä korjauskuluista, selvitys muista vahingosta aiheutuneista kuluista, sekä mahdollisuuksien mukaan selkeät kuvat vahingoittuneesta omaisuudesta.

Mistä lyhyet sähkökatkot johtuvat?

Muutaman sekunnin tai parin minuutin sähkökatkot ovat sähköverkon suojaustoiminto, jolla usein estetään pidemmän sähkökatkon syntyminen. Ukkonen tai pieneläimet aiheuttavat usein ohimenevän vian sähköverkkoon, jolloin sähköt ensin katkeavat ja kytkeytyvät sitten automaattisesti uudelleen päälle. Suurin osa pidemmistä sähkökatkoista voidaan ehkäistä tällä lyhyellä katkaisulla.

Mistä johtuu valojen välkkyminen tai himmentyminen?

Valojen välkkyminen voi johtua lyhyestä, muutaman sekunnin sähkökatkosta tai jännitteen laadun puutteista. Jännitteen laatua voi huonontaa esimerkiksi kiinteistön sähköverkon kuormituksen paikallinen kasvu tai sähköyhtiön verkossa esiintyvä vika. Toisinaan välkyntä voidaan korjata käyttämällä tavallisen hehkulampun tilalla loistelamppuja eli ns. säästölamppuja. Jos välkyntä tai valojen himmentyminen jatkuu, ota yhteyttä meihin.

Rikkovatko lyhyet sähkökatkot kodin laitteita?

Lyhyet sekuntien tai muutaman minuutin sähkökatkot ovat sähköverkon normaaleja, joskin harmillisia tapahtumia. Laitteet on tarkoitettu toimimaan myös näissä tilanteissa. Ikääntyminen heikentää laitteiden kestävyyttä ja voi pahimmassa tapauksessa sähkökatkon yhteydessä rikkoa laitteen. Toiset laitteet häiriintyvät katkoksista, esimerkiksi kotitietokone voi jumiutua ja vaatia pistokkeen irrottamisen muutamaksi minuutiksi.

Kauanko ruoat säilyvät pakastimessa?

Pakastimen lämpenemisnopeuteen vaikuttavat pakastimen ikä, käyttötilavuus, eristepaksuus, täyttöaste, tiivisteiden kunto, ympäristön lämpötila ja käyttäjän toiminta. Työtehoseuran tutkimuksessa täyden pakastimen nopeimmin lämmenneen pakasteen sulaminen 0-asteiseksi kesti säiliöpakastimessa 68-75 tuntia ja kaappipakastimessa 52 tuntia.

Pakastimen täyttöasteella on suuri vaikutus: Täyden pakastimen koko sisältö suli 0-asteiseksi 20-30 tuntia hitaammin kuin vajaan pakastimen sisältö. Jos taloudessa on kaksi pakastinta, niiden sisältö kannattaa yhdistää keväällä. Samalla säästyy sähköä.

Sulanut elintarvike on käyttökelpoinen, kunnes sen lämpötila saavuttaa jääkaappilämpötilan +5 astetta. Poikkeuksena ovat raaka liha, kala ja äyriäiset, jotka kannattaa valmistaa ruoaksi, ennen kuin ne lämpenevät +2-asteisiksi. Nopeimmin sulavat sokeria sisältävät leivonnaiset kuten pulla ja sokerikakku. Raaka liha sulaa hitaasti.

Kesällä ruoan säilyminen voi muodostua ongelmaksi. Alle puoli vuorokautta kestävä sähkökatkos ei vielä vaikuta pakasteiden laatuun, kunhan pakastinta ei auota. Työtehoseuran tutkimuksen mukaan paksueristeiset säiliöpakastimet säilyttävät pakasteet jäisinä jopa useita päiviä.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top