Palvelut sähkökatkon aikana

Kun sähköt katkeaa

Kun sähköt katkeaa laajemmalta alueelta, häiriö on yleensä jo tiedossamme ja korjaustoimenpiteet aloitettu. Häiriöinfo-palvelun keskeytystilannekartalta näet tiedossamme olevat runkoverkon viat ja suunnitellut keskeytykset. Nauhoitettu häiriötiedote vikapalvelunumerossa kertoo tiedossamme olevan sähkökatkotilanteen alueellasi. Laajoista vioista lähetämme myös tiedotteet asiakkaillemme, jotka ovat palvelun tilanneet.

Joskus sähkökatko saattaa johtua oman tai asuinkiinteistösi sähkölaitteen viasta. Tällöin kiinteistön omistaja on vastuussa viankorjauksesta ja kustannuksista. Jos vain osa taloudesta on sähköttä, tarkista ensin pää- ja ryhmäsulakkeet sekä mahdolliset vikavirtasuojat. Vaihda tarvittaessa palanut sulake uuteen. Kannattaa myös vilkaista, onko naapurillasi tai lähikadulla sähköt.

Jos omassa keskuksessa kaikki näyttää olevan kunnossa, on syytä soittaa vikapäivystykseen. Päivystäjä käy tutkimassa sähköverkon kunnon. Tarvittaessa voidaan myös avustaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaan omassa keskuksessa tai verkossa olevan vian paikantamisessa ja korjaamisessa, mutta tämä on erikseen veloitettavaa työtä. Suurten häiriöiden aikaan päivystäjät eivät ehdi korjaamaan asiakkaan omissa laitteissa olevia vikoja, vaan heidän on keskityttävä korjaamaan jakeluverkon vikoja.

Hengenvaarallinen nollavika – näin tunnistat sen

Sähköverkon nollavika aiheutuu yleensä pienjänniteverkon riippukierrekaapelien kannatusköyden eli PEN-johtimen katkeamisesta puiden kaatuessa sähkölinjalle. PEN-johdin on metallinen kaapeli, jonka varassa vaihejohtimet riippuvat pylväiden välillä ja toimii myös virtapiirin osana. Katkenneiden johtimien lähelle ei saa mennä, sillä niistä voi saada hengenvaarallisen sähköiskun.

Nollavika voi pahimmillaan aiheuttaa jännitteen nousun 230 voltista 400 volttiin. Jännitteen nousu voi rikkoa kodin sähkölaitteita ja saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran. Vika voi aiheuttaa tulipalovaaran, jos sähkövirta yrittää hakea purkautumistietä rakennuksen rakenteista. Vikaantuneet kodin sähkölaitteet lisäävät myös tulipaloriskiä.

Nollavian vaikutuksia rakennuksessa pienentää hyvä maadoitus. Suosittelemme rakennuksesi maadoituksen tarkastamista säännöllisesti ja tarvittaessa sen lisäämistä. Työn suunnittelee ja toteuttaa sähköurakoitsijasi.

Näin tunnistat nollavian:

  • Jotkut valot palavat poikkeuksellisen kirkkaasti, tai jotkut normaalia himmeämmin ja valon voimakkuus vaihtelee varsinkin muiden sähkölaitteiden käynnistyessä tai sammuessa.
  • Sähkölaitteet toimivat oudosti, lamppuja saattaa rikkoutua.
  • Saat sähköiskun metallikuorisesta laitteesta, metallisesta tiskipöydästä tai sähkökeskuksen rungosta.
  • Sähkökeskuksesta kuuluu särinää ja pauketta, ja saatat haistaa palaneen käryä.

Mitä teen jos epäilen nollavikaa?

  • Ota yhteyttä Savon Voima Verkon vikailmoitusnumeroon 0800 307 400, jos epäilet nollavikaa. Otathan huomioon, että tilanteissa, joissa sähkökatkoja on laajoilla alueilla, vikapäivystysnumeromme voi ruuhkautua.
  • Ennen puhelua sähköt kannattaa turvallisuussyistä katkaista sähköpääkytkimestä. Ole varovainen ja käytä esimerkiksi nahkahanskoja sähköjen katkaisussa, sillä sähkökeskuksen metallinen runko voi olla jännitteinen.

Vikailmoitusnumero ja Häiriöinfo-palvelut toimivat 24 tuntia vuorokaudessa

Jos sähkökatko koskee vain rajattua aluetta, eli omaa kiinteistöäsi ja mahdollisesti naapuriasi, vika voi olla pienjänniteverkossa. Pienjänniteverkon vioista saamme tiedon ensisijaisesti asiakkailtamme. Epäillessäsi pienjänniteverkon vikaa tai jos sinulla on tiedossa tarkka vikapaikka (esimerkiksi puu sähkölinjalla), voit soittaa vikailmoitusnumeroomme 0800 307 400. Vikailmoitusnumeroon on syytä soittaa myös silloin, kun saat ilmoitusviestin, että tiedossamme ollut vika on korjattu, mutta kiinteistöstänne puuttuu edelleen sähköt. Vian päättymisestä kertovan viestin jälkeen on joka tapauksessa hyvä tarkistaa oman kiinteistön sähkölaitteiden toiminta esimerkiksi kylmälaitteiden osalta. Vikailmoituksen voit tehdä sähköisesti myös keskeytystilannekartan kautta sekä älypuhelimeen ladattavalla mobiilisovelluksella.

Näin otat Häiriöinfo-palvelut käyttöösi

1. Tilaa Häiriöinfo henkilökohtaisen Väppi-mobiilisovelluksen avulla ja ilmoita viasta

Katso ohjeet tästä (pdf)

Väppi-mobiilisovellus lähettää sinulle automaattisesti viestin tiedossamme olevista sähkökatkoista heti vian ilmettyä. Pitkäkestoisemmissa vikatilanteissa pyrimme lähettämään arvioita vian kestosta heti kun se on tiedossa. Sähköjen palauduttua saat vielä uuden viestin. Sovelluksen avulla voit tehdä myös vikailmoituksen, jos kiinteistössäsi on sähköt poikki tai jos havaitset sähkölinjalle kaatuneen tai kaatumassa olevan puun. Vikapalvelu toimii vain Savon Voima Verkon sähkönsiirtoasiakkailla.

HUOM! Jos haluat häiriöviestit samasta käyttöpaikasta useampaan kännykkänumeroon, tilaa palvelu käyttämällä tekstiviestitilausta. Palvelun tilaaminen ja peruminen maksaa normaalin tekstiviestin hinnan. Häiriöviestien vastaanottaminen on maksutonta.

Suosittelemme lataamaan sovelluksen, niin se kulkee aina mukanasi. Sovelluksen avulla voit asettaa omalle energiankäytöllesi tavoitteita. Se muistuttaa sinua, jos esimerkiksi sähkönkäyttösi tai kaukolämpöveden lämpötilat yllättäen poikkeavat normaalista. Myös hyödylliset asiakasedut löydät kätevästi mobiilisovelluksesta.

   

2. Tilaa Häiriöinfo tekstiviestillä

Katso ohjeet tästä (pdf)

Pelkän tekstiviestipalvelun voit tilata suoraan kännykälläsi. Kirjoita tekstiviesti:
TILAA SVV XXXXXX (oma asiakasnumero) ja lähetä tämä viesti numeroon 12333.

3. Tarkista sähköverkon keskeytystilanne tai ilmoita häiriöstä

Häiriöinfo-palvelun keskeytystilannekartasta voit tarkistaa laajemmalla alueella vaikuttavat häiriöt ja keskeytykset. Kartassa näkyvät parhaillaan keskijänniteverkossa käsittelyssä olevat ja tulevat työkeskeytykset sekä vikakeskeytykset. Kartan kautta voit ilmoittaa myös sähköhäiriöstä.

Jos sinulla on kysyttävää häiriötilanteesta tai haluat ilmoittaa esimerkiksi linjoille kaatuneesta puusta, otathan yhteyttä maksuttomaan vikapalvelunumeroomme 0800 307 400.

Suurhäiriötilanteet

Suurhäiriötilanteissa sähkökatkoja on laajoilla alueilla ja korjaustyöt saattavat kestää kauan. Tällaisissa tilanteissa kannattaa harkita siirtymistä esimerkiksi sukulaisten tai tuttavien luokse odottamaan sähköjen palautumista, etenkin jos taloudessasi on vanhuksia tai pieniä lapsia.

Laajoissa häiriötilanteissa monilla radiokanavilla kerrotaan tilannetietoja. Sähkönjakelun tilaa ja ajankohtaisia tiedotteita voi myös seurata verkkosivuillamme, facebook- ja twitter-sivullamme sekä keskeytystilannekartalta.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top