Kiltuan vesivoimalaitoksen saneeraus vähentää ympäristöriskejä ja parantaa hyötysuhdetta

Julkaistu 03.12.2014 - Kategoriassa Tiedote

Kiltuan vesivoimalaitoksella Sonkajärvellä aloitettiin saneeraushanke vesiteiden sulkemisella syyskuun lopulla. Saneerauksella parannetaan voimalaitoksen hyötysuhdetta sekä modernisoidaan ja helpotetaan etäkäyttöä. Uudella juoksupyörän vesinaparatkaisulla ja vesivoidellulla turbiinilaakerilla ympäristöriskit vähenevät oleellisesti.

Voimalaitoksen saneerauksessa uusitaan turbiinin juoksupyörä sekä huolletaan johtopyörä ja turbiinikansi. Lisäksi huolletaan generaattori ja päivitetään koneautomaatio vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Rakennusteknisiä muutoksia laitoksella ei tehdä. Varsinaiset generaattorin ja turbiinikoneiston purkutyöt alkoivat 6.10.2014 ja päättyivät 24.10.2014. Tällä hetkellä asennetaan uutta koneautomaatiota sekä hydraulista turbiininsäätäjää.

Työmaa-aikainen ohijuoksutus Laakajärvestä toteutetaan Laakan padon ja Laakajoen kautta Kiltuanjärveen. Laakan pato on vanha neulapato, jonka juoksutuksen säätäminen äkillisissä säävaihteluissa on työlästä ja vaikeaa. Marraskuun sadejaksot aiheuttivat ohijuoksutuksen hetkellisen noston (12,5 m³/s). Nyt tilanne on rauhoittunut, josta johtuen juoksutustarve on noin 3,5 m³/s. Tavoitteena on padon säädettävyysongelmista huolimatta pitää molempien järvien vesipinnat lupaehtojen mukaisissa vedenkorkeuksissa.

Hankkeen on arvioitu valmistuvan helmikuun 2015 lopussa ja kustannusarvio on 2,1 miljoonaa euroa. Turbiinin toimituksesta vastaa Andritz Hydro Oy, koneautomaation uusinnasta Vaasa Engineering Oy ja generaattorin huoltotyöstä Mecele Service Oy.

Lisätietoa:
Kunnossapitopäällikkö Juha Räsänen, p. 017 223 210

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top