Savon Voima Oyj:n yhtiökokoustiedote 2015

Julkaistu 15.04.2015 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Siilinjärvellä. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2014 osinkoa A- ja K-sarjan osakkeille 13,00 euroa/kappale eli yhteensä 7 494 942,00 euroa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Savon Voima Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin edelleen kansanedustaja Markku Eestilä Iisalmesta, kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Siilinjärveltä, maanviljelijä Ossi Martikainen Lapinlahdelta, kauppaneuvos Ossi Saksman Pielavedeltä ja asiamies Tarja Tikkanen Kuopiosta.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Ossi Saksman ja varapuheenjohtajaksi Vesa Lötjönen.

Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 188 miljoonaa euroa (196 miljoonaa euroa vuonna 2013). Liikevaihto laski 4,1 prosenttia. Vuoden 2014 tulos oli edeltävää vuotta parempi. Liikevoitto nousi 6,1 prosenttia ja käyttökate 9,3 prosenttia. Sääolosuhteet olivat vuoden aikana maltilliset ja suurilta myrskytuhoilta vältyttiin.

Tilikauden aikana jatkettiin laajaa investointiohjelmaa, mikä omalta osaltaan nosti konsernin poistojen määrää. Investointien taustalla ovat kiristyneet toimitusvarmuusvaateet sekä lämpökeskusten uusimistarve, biopolttoaineiden käytön lisääminen ja tehokkuuden parantaminen. Investointien määrää kasvatti myös vuoden lopussa toteutettu Joroisten Energialaitoksen liiketoiminnan osto.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 53,0 miljoonaa euroa. Sähköverkoston rakentamiseen käytettiin 35,4 miljoonaa euroa, josta suurin osa käytettiin sähkömarkkinalain mukaisen toimitusvarman verkon rakentamiseen. Kaukolämpöverkostoon ja lämmöntuotantoon investoitiin 14,1 miljoonaa euroa. Investoinnit sähkön tuotantoon olivat 3,1 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen investointien lisäksi käytettiin 11,5 miljoonaa euroa Joroisten Energialaitoksen liiketoiminnan hankintaan. Liittymismaksut lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 6,3 miljoonaa euroa. Tähän lisäykseen sisältyy 4,3 miljoonaa euroa Joroisten Energialaitokselta liiketoimintakaupassa siirtyneitä liittymismaksuja.

Savon Voima Oyj on toimialueensa 21 kunnan omistuksessa olevan Savon Energiaholding Oy:n täysin omistama tytäryhtiö.

Vuoden 2014 vuosikertomus ja ympäristöraportti julkistettiin tänään Savon Voiman www-sivuilla.

Lataa vuosikertomus ja ympäristöraportti alla olevista linkeistä:

Vuosikertomus 2014

Ympäristöraportti 2014

 

 

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top