Kiltuan vesivoimalaitoksen ympäristöystävällisyyttä ja hyötysuhdetta parannettiin

Julkaistu 18.12.2015 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voiman vuonna 1982 valmistuneen Kiltuan vesivoimalaitoksen saneeraus on valmistunut. Saneerauksessa voimalaitoksen vedenalainen juoksupyörä uusittiin ympäristöystävälliseen vesinapamalliin ja turbiinikannen rasvavoidellut laakerirakenteet vaihdettiin vesi- ja itsevoiteleviin rakenteisiin. Näiden toimien ansiosta ympäristökuormitus ja mahdollisten öljyvahinkojen vesistöriskit pienenevät oleellisesti.

Voimalaitos on ollut tuotannollisessa koekäytössä kesän ja alkusyksyn ja nyt laitos porskuttaa maksimaalisessa tuotannossaan loppusyksyn runsaiden sateiden vuoksi. Koekäytön ja takuumittausten perusteella saneeraus on onnistunut suunnitelmien mukaisesti.

Uudella juoksupyörällä parannettiin voimalaitoksen hyötysuhdetta ja samassa yhteydessä uusittu voimalaitosautomaatio mahdollistaa paremman säädettävyyden ja etäohjauksen. Hankkeen kokonaiskustannus oli noin 2 miljoonaa euroa.

Kiltuan alapuolisella Jyrkän säännöstelypadolla Savon Voima teki kesän aikana patoturvallisuuteen liittyvän kunnostuksen. Kunnostustyössä uusittiin säännöstelypadon yläpuoliset lahonneet puurakenteet, jossa kaikki patoaukkojen huonokuntoiset puiset neulaparrut vaihdettiin. Lisäksi vedenalaiset betonirakenteet tarkastettiin ja niissä havaitut vauriot korjattiin. Kunnostustyön kustannus oli noin 200 000 euroa.

Lisätietoa

Juha Räsänen Kunnossapitopäällikkö, vesivoima Puhelin 044 723 7181

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top