Taajamien ja haja-asutusalueiden sähkönjakelu varmemmaksi

Julkaistu 22.12.2015 - Kategoriassa Tiedote

Vuoden 2015 investoinnit sähköverkon osalta ovat kohdistuneet sähkön laadun ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Pylväitä on kaatunut maakaapelin tieltä ja taajamissa sekä haja-asutusalueilla on saatu sähköverkkoa suojaan luonnonilmiöiden armoilta.

Kuluvan vuoden aikana Savon Voima Verkon ilmajohtoverkkoa on saneerattu maakaapeleiksi ja samassa yhteydessä on uusittu alueiden muuntamoita ja pienjänniteverkkoja. Isoimpia kaapelointihankkeita tehdään Suonenjoen, Konneveden, Siilinjärven, Vieremän, Pieksämäen, Varkauden sekä Iisalmen taajamissa.

Haja-asutusalueilla saneerataan ilmajohtoja

Laajoja maaseutualueiden saneeraushankkeita tehdään alueilla Länsirannantie–Kurolanlahti, Lastukoski–Palonurmi ja Ristimäki–Sirkkamäki. Näissä kohteissa osa toteutuksista tehdään maakaapelein ja osa siirtämällä uudet avojohdot metsistä teiden varsiin.

Marjomäki–Sänkimäki -alueen tammikuussa 2015 alkanut saneeraustyö saatiin päätökseen joulukuun alussa ja sähköverkko on nyt käyttöönotettu. Uusi sähköverkko lisää sähkönjakelun varmuutta noin 200 asiakkaalle. Pienjännitteistä maakaapeliverkkoa tehtiin yhteensä 21 kilometriä ja keskijännitteistä runkoverkkoa siirrettiin teiden varsiin 25 kilometriä. Uusia ympäristöystävällisiä muuntamoita asennettiin 21 kpl.

Vanhan ilmajohdon purkutyöt ovat alueella käynnissä ja ne valmistuvat talven 2016 aikana. Yhteensä vanhaa ilmajohtoa puretaan maisemasta 45 kilometriä. Saneerausurakan on toteuttanut Voimatel Oy.

Verkostoautomaatio auttaa rajaamaan vikojen vaikutusalueita

Jatkamme verkostoautomaation rakentamisohjelmaa asentamalla maastokatkaisijoita eri puolille toimialuettamme. Katkaisijoiden avulla verkosto voidaan jakaa pienempiin suojausalueisiin ja siten pienentää vikojen aiheuttamien keskeytysten vaikutusaluetta. Lisäksi vähennämme merkittävästi lyhyiden sähkökatkojen eli ”räpsyjen” määrää asentamalla ns. maasulkuvirran sammutuksia eri puolille verkkoaluettamme.

Lisätietoa

Pekka Miettinen Verkostopäällikkö Puhelin 044 723 7424

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top