Vierimetsien käsittely osaksi jokavuotista kunnossapitotoimintaa

Julkaistu 09.12.2015 - Kategoriassa Tiedote

Hoitamattomat linjakatujen vierimetsät aiheuttavat paljon häiriöitä sähkönsiirrossa esimerkiksi lumikuormatilanteissa, kun riukuuntuneet puut osuvat sähkölinjoihin linjakadun ulkopuolelta. Savon Voima Verkko panostaa jatkossa voimakkaammin vierimetsien hoitoon sähkönjakeluhäiriöiden vähentämiseksi.

Savon Voima Verkko ottaa vierimetsien käsittelyn osaksi jokavuotista kunnossapitotoimintaa aiemmin tehdyistä pilottikohteista saatujen kokemusten jälkeen. Vierimetsien käsittely on osa säävarma sähköverkko -hanketta, jonka muita toimenpiteitä ovat maakaapelointi ja ilmajohtojen siirto teiden varteen.

Mitä vierimetsien kunnossapito tarkoittaa?

  • Poistamme metsänomistajan luvalla riukumaisia ja muita riskipuita vierimetsistä kunnossapitoraivausten yhteydessä.
  • Toteutamme vierimetsien hoitoa usean sadan johtokilometrin matkalla vuosittain.
  • Kohdistamme vierimetsänhoidon sähkönjakelun kannalta tärkeimpiin kohteisiin.
  • Vierimetsänhoitoa tehdään maanomistajan luvalla ja olemme heihin aina yhteydessä ennen toimenpiteiden aloittamista.

Myös raivauksella huolehdimme sähkönjakelun varmuudesta

Raivaamme metsää verkkoalueemme johtokaduilta kesäisin. Raivauksessa poistamme johtoalueella kasvavan puuston. Kuluvana vuonna raivattavaa johtokatua on ollut noin 3680 kilometriä. Tästä pienjännitelinjoja on noin 1800 kilometriä, keskijännitelinjoja 1800 kilometriä ja korkeäjännitteistä siirtoverkkoa noin 80 kilometriä.

Tarkempia tietoja raivattavista johto-osuuksista päivitämme Sähköverkon raivausalueet -sivulle, josta löydät kartat raivausalueista vuosittain.

Pyydämme tarjouksia 20 kV keskijännitejohtojen vierimetsien käsittelystä Kiuruveden, Nilsiän ja Siilinjärven alueella. Toimittajaksi voidaan valita toiminnanharjoittaja, jolla on kokemusta puunkorjuusta ja puukaupasta.

Tarjouspyyntöasiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse Tuula Väätäiseltä, tuula.vaatainen@savonvoima.fi.

Lisätietoa

Tuula Väätäinen Asiantuntija, polttoaineet ja ympäristö Puhelin 044 723 7481

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top