Savon Voima hyödyntää Iisalmen voimalaitoksen savukaasujen hukkalämmön

Julkaistu 18.11.2015 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voiman Iisalmen Parkatin voimalaitoksen savukaasujen lämmön talteenottolaitteiston rakentamisprojekti on saatettu päätökseen. Uusi savukaasupesuri lisää laitoksen energiatehokkuutta ja kaukolämmön tuotantokapasiteettia sekä vähentää voimalaitoksen päästöjä. Lämmön talteenotolla saadaan noin kymmenen prosenttia Iisalmen kaupungin kaukolämpöasiakkaiden lämmöntarpeesta ja vuositasolla hukkaenergiaa hyödynnetään noin 130 kerrostalon lämmöntarpeen verran. Iisalmessa kaukolämmön tuotannossa käyttämämme öljyn määrä putoaa investoinnin myötä lähes puoleen entisestä.

 –Parantuva energiatehokkuus näkyy asiakkaillemme kaukolämmön hintaa vakauttavana tekijänä. Arvioimme Iisalmen kaukolämmön hinnan pysyvän entisellä tasollaan ensi vuoden turpeen ja puupolttoaineiden hinnannoususta huolimatta, toteaa kaukolämmöstä vastaava liiketoimintajohtaja Maija Henell.

Energiatehokkuuden parantuessa ja polttoaineiden kokonaiskäytön vähentyessä polttoaineiden hintamuutosten vaikutukset kaukolämmön hintaan vähentyvät ja luovat näin ennustettavuutta asiakkaiden lämmityskustannuksiin.

Toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen on yksi investointeja keskeisesti ohjaava tekijä. Energiatehokkuuden parantumisen lisäksi investointi vähentää kaukolämmön tuotannon hiukkas- ja rikkipäästöjä yli kymmenen prosenttia. Savukaasujen lämmön talteenottoinvestoinnin yhteydessä pienennettiin Iisalmen Parkatin öljysäiliökapasiteettia uusimalla käyttöikänsä päähän tulleet öljysäiliöt. Tavoitteena on turvata varapolttoaineen saatavuus häiriön sattuessa, mutta minimoida ympäristövahingon mahdollisuus öljyä varastoitaessa.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top