Ympäristöturvallisuuskortilla lisäpanostusta ympäristöasioihin

Julkaistu 09.11.2015 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voiman toiminnan keskeisenä periaatteena ja tavoitteena on "nolla ympäristövahinkoa". Tämän tavoitteen ohjaamina merkittävä osa savonvoimalaisista suoritti syksyn aikana Ympäristöturvallisuuskorttiin™ oikeuttavan koulutuksen, jonka avulla kehitetään osaamista ympäristöasioissa.

Koulutuksen sisällössä korostettiin erityisesti Savon Voiman toiminnan kannalta oleellisia ympäristönäkökohtia, kuten kemikaalien asianmukaista käsittelyä, jätehuoltoa sekä käytännöllisiä öljyvahinkojen torjuntatoimia.

Kortti on konkreettinen keino ylläpitää ja kohentaa entisestään ympäristöasioiden hoidon tasoa konsernissamme. Kurssin suorittanut henkilö tuntee ympäristövastuullisen toiminnan periaatteet ja osaa työskennellä niiden mukaisesti. Säännöllisin väliajoin toistuva koulutus on myös hyvä keino osallistaa työntekijöitä ympäristöasioiden kehittämiseen ja samalla varmistaa, että kaikki pysyvät perillä jatkuvasti kehittyvästä vaatimustasosta ympäristöasioiden hoidon suhteen, kertoo ympäristöasiantuntija Sanna Turunen.

Lisätietoa Suomen Ympäristöturvallisuuden kehittämiskeskuksen (SYMKE) ylläpitämästä kortista löydät osoitteesta ymparistoturvallisuuskortti.fi.

Ympäristöturvallisuuskortti

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top