Akateemisen opinnäytetyön aiheita tarjolla

Julkaistu 12.02.2016 - Kategoriassa Tiedote

Meillä on tarjolla kaksi aihetta Pro Gradu tai DI -opinnäytetöiksi osana Kipinä-kampanjaa.

Aihe 1: PRO GRADU

Vesivoima ja ilmastonmuutos – Vesivoiman tuotannon toimintaympäristön muutokset Pohjois- ja Etelä-Savossa

Tutkielmassa tarkastellaan, miten vesivoiman tuotannon toimintaympäristö Pohjois- ja Etelä-Savossa tulee muuttumaan ilmastonmuutoksen seurauksena. Tavoitteena on kuvata jo toteutettujen selvitysten ja mahdollisten lisätutkimusten perusteella, millaisia reunaehtoja ja odotuksia vesivoiman tuotantoon kohdistuu seuraavan noin 15–20 vuoden aikana. Säännöstelytarpeiden muutosten huomioimisen lisäksi tarkasteluun sisältyy ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten vaikutus esimerkiksi vesistöjen ekologiseen tilaan ja muihin käyttömuotoihin. Hydrologisten tekijöiden ohella otetaan huomioon lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten muuttujien vaikutus vesivoimatuotannon toimintaedellytyksiin. Tutkimusongelman tarkemmasta rajauksesta voidaan keskustella tutkielman toteuttajan kanssa.

Koulutusala

Ympäristötieteet. Ympäristölainsäädännön, hydrologian/vesistöekologian tai muiden soveltuvien alojen opinnot katsotaan eduksi.

Toteutus

Työn ohjaukseen tarjotaan vahva tuki ja nimetyt ohjaajat yrityksessä. Työn toteutus huhti–joulukuun 2016 aikana.

Tutkielman lähtöaineistona voidaan hyödyntää jo toteutettuja selvityksiä (esim. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja 119/2014, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-192-6.

Graduntekijältä toivotaan sujuvaa yhteistyötä samaan aikaan toteutettavan diplomityön tekijän kanssa, joka hyödyntää gradussa koottavia tietoja omassa työssään (”Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesivoiman tuotantomadollisuuksiin muuttuvilla sähkömarkkinoilla”). Töiden tuloksia on tarkoitus hyödyntää selvitettäessä kannattavia ja kestäviä investointeja.

Opinnäytetyöstä maksamme 4 000 euron palkkion tai stipendin. Lisäksi korvataan tutkielman toteuttamisesta aiheutuvat matkakulut.

Hakemuksen jättäminen

Hakemus jätetään täyttämällä lomake ja mahdollinen liite CV/hakemus Kipinä kesätyöntekijä-/harjoittelijahaun kautta 29.2.2016 mennessä tänne.

Osiossa ”Millaista työtä haet?” kirjoita ensimmäiselle riville otsikoksi: Pro Gradu/vesivoima

Osiossa voit esittää alustavan hahmotelman tutkimusongelmasta ja -menetelmistä tai kuvata, mistä näkökulmasta olisit kiinnostunut aihetta gradussa käsittelemään.

Aihe 2: Diplomityö

Vesivoima – Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesivoiman tuotantomahdollisuuksiin muuttuvilla sähkömarkkinoilla

Diplomityön tavoitteena on tunnistaa keinoja, joilla vesivoiman tuotanto Pohjois- ja Etelä-Savossa voidaan sopeuttaa ilmastonmuutoksen toimintaympäristöön aiheuttamiin muutoksiin. Työssä selvitetään parhaat teknistaloudelliset ratkaisut vesivoimatuotannon sopeuttamiseksi odotettavissa oleviin muutoksiin. Lisäksi selvitetään tuotantopotentiaalin kasvu ja sen hyödyntäminen tuotantomäärien lisääntyessä ja sähkömarkkinoiden muuttuessa.

Koulutusala

Energiatekniikka, tuotantotalous tai muu soveltuva

Toteutus

Työn ohjaukselle tarjotaan vahva tuki ja nimetyt ohjaajat yrityksessä ja se tulee toteuttaa huhti–joulukuun 2016 aikana. Työ on suunniteltu toteutettavaksi samaan aikaan tehtävän pro gradu -tutkielman kanssa, jossa kartoitetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten vaikutuksista vesivoiman tuotantoon, säännöstelytarpeisiin ja vesistöjen muuhun käyttöön Pohjois- ja Etelä-Savossa. Diplomityöntekijältä toivotaan sujuvaa yhteistyötä graduntekijän kanssa. Töiden tuloksia on tarkoitus hyödyntää selvitettäessä kannattavia ja kestäviä investointeja vesivoiman tuotantoon sekä tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen. 

Opinnäytetyöstä maksamme 4 000 euron palkkion tai stipendin. Lisäksi korvataan tutkielman toteuttamisesta aiheutuvat matkakulut.

Hakemuksen jättäminen 

Hakemus jätetään täyttämällä lomake ja mahdollinen liite CV/hakemus Kipinä-kesätyöntekijä-/harjoittelijahaun kautta 29.2.2016 mennessä tänne.

Osiossa ”Millaista työtä haet?” kirjoita ensimmäiselle riville otsikoksi: DI-työ/vesivoima

Lisätietoja opinnäytetöistä antavat:

Maija Henell, puh. 044 723 7152

Mimma Jäntti, puh. 044 723 7206

etunimi.sukunimi@savonvoima.fi

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top