Säävarmaa sähköverkkoa Suonenjoen taajamaan

Julkaistu 15.02.2016 - Kategoriassa Tiedote

Tulevien vuosien investointimme painottuvat säävarman sähköverkon rakentamiseen, jossa maakaapeloimme merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä kaikki pienjännitejohdot niiltä osin, kuin maasto sallii. Suunnittelemme ja toteutamme säävarma-investointiohjelman perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin. Investointimme sähköverkkoon vuonna 2016 on noin 50 miljoonaa euroa.

Suonenjoen taajamassa alkaa tänä keväänä maakaapelointiprojektin toinen vaihe, joka on jatkoa loppusuoralla olevalle ensimmäiselle vaiheelle. Ensimmäisessä vaiheessa Käpylän ja Iisveden alueen sähköverkko saneerataan säävarmaksi. Nyt toteutettavassa toisessa vaiheessa kaapeloidaan taajama-alueella joen länsipuoli. Suuri hanke jatkuu vielä vuoden 2017 puolella kolmannella vaiheella, jossa kaapeloidaan joen itäpuoli.

Urakassa asennetaan keskijännitekaapelia yhteensä 31 kilometriä ja pienjännitekaapelia 26 kilometriä. Uusia puistomuuntamoita asennetaan 26 kappaletta, joista 14 toimii kauko-ohjauksella. Vanha sähköverkko puretaan pois maisemasta talvella 2017. Vaikutusalueella on yhteensä noin 750 asiakasta. Työ on kuitenkin osa isompaa kokonaisuutta, jolla tulee olemaan sähkönjakelun varmuutta parantavia vaikutuksia useiden tuhansien asiakkaiden sähkönjakelussa Suonenjoen ja Rautalammin alueella.

Verkostotöiden aikana joudumme usein asettamaan sähköverkkoa ns. varasyötölle, jolloin häiriöherkkyys lisääntyy väliaikaisesti. Työmaiden eteneminen tuo siis mukanaan välttämättömiä keskeytyksiä, jotka kertovat siitä, että uutta säävarmaa sähköverkkoa ollaan parhaillaan asentamassa tai ottamassa käyttöön. Pyrimme siihen, että näitä keskeytyksiä olisi vähän ja ne olisivat mahdollisimman lyhyitä.

Uusi sähköverkko on arvioiden mukaan käyttöönottovaiheessa vuoden 2016 lopussa. Urakan toteuttaa kokonaisuudessaan Voimatel Oy ja sen kustannukset ovat noin 2,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää Savon Voima Verkko Oy:n säävarma-hankkeesta ja seuraa työmaiden etenemistä: www.savonvoima.fi/saavarma.

Lisätietoa

Pekka Miettinen Verkostopäällikkö Puhelin 044 723 7424

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top