Savon Voima Verkko korottaa siirtohintoja 1.6.2016 alkaen keskimäärin 11 %

Julkaistu 24.02.2016 - Kategoriassa Tiedote

Sähkön siirron toimitusvarmuuden kehittäminen sähkömarkkinalain kriteerien mukaisesti edellyttää Savon Voima Verkolta noin 250 miljoonan euron saneerausinvestointeja vuoteen 2020 mennessä. Tänä vuonna rakennamme säävarmaa sähköverkkoa noin 50 miljoonalla eurolla. Verkon toimitusvarmuutta parantavat investoinnit tulevat vähentämään asiakkaidemme sähkön siirron keskeytysten määrää ja lyhentämään niiden kestoaikaa. Kesäkuun alussa voimaantulevien hinnankorotusten taustalla on paitsi mittavat sähköverkon saneeraushankkeet, myös kantaverkkoyhtiö Fingridin vuoden alusta tekemät kantaverkkomaksujen 14 prosentin korotukset.

Hinnankorotus kohdistuu perusmaksuun

Sähkön siirron hinta muodostuu siirron perusmaksusta ja sähkön kulutukseen perustuvasta osasta. Verkkoyhtiö laskuttaa sähkölaskulla siirtomaksujen lisäksi sähköveron ja arvonlisäveron, jotka välitetään edelleen valtiolle.

Säävarman sähköverkon investoinneilla parannetaan sähkönkäyttömäärästä riippumatta kaikkien asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta, josta johtuen voimaantuleva korotus kohdistuu ainoastaan sähkön siirron perusmaksuihin. Perusmaksu korottuu 33 prosenttia, mutta kulutuksen mukaan määräytyvään siirtomaksun osuuteen ei tule korotuksia. Perusmaksun hinnankorotus vaikuttaa koko siirtolaskuun keskimäärin noin 11 prosenttia.

Siirtohintojen korotus nostaa tyypillisen kerrostaloasukkaan laskua noin kolmella eurolla ja sähkölämmitteisen omakotiasukkaan noin seitsemällä eurolla kuukaudessa.

Sähkön siirron toimitusvarmuuden kriteerit määrittää lainsäädäntö

Sähkömarkkinalaki asettaa sähkönjakelun tavoitetasoksi vuoteen 2028 mennessä kriteerit, joiden mukaan sähkökatkon kesto taajamissa voi olla enintään kuusi tuntia ja haja-asutusalueilla enintään 36 tuntia. Osittain lainsäädännön muutokset tulevat lisäämään sinällään vielä toimintakuntoisen ilmajohtoverkoston purkamista ja siirtämistä kaapeleina maahan, mikä puolestaan on osasyy mittaviin investointihankkeisiin. Savon Voima Verkko suunnittelee ja toteuttaa säävarma-investointiohjelman mahdollisimman perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin.

Mitä sähkön siirtohinta kattaa?

Sähkön siirtomaksuilla katetaan kaikki sähkön siirrosta aiheutuvat kustannukset voimalaitokselta sähkön käyttöpaikkaan:

  • sähköverkon uusiminen ja kunnossapito
  • ympärivuorokautinen verkon toimivuuden valvonta
  • vikojen ja myrskytuhojen korjaus
  • kulutusmittaus sekä tähän liittyvä tiedonsiirto asiakkaille ja sähkönmyyjille
  • asiakaspalvelu ja laskutus
  • energiansäästöneuvonta
  • siirrosta aiheutuvat sähköhäviöt
  • asiakkaille pitkistä sähkökatkoista maksettavat korvaukset
  • kantaverkkoyhtiölle maksettavat kantaverkkomaksut

Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto

Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa säätelee sähkömarkkinalaki. Lainsäädännön tavoitteena on turvata sähkönkäyttäjille luotettava sähkön jakelu sekä kohtuullinen hinnoittelu ja toisaalta verkkoyhtiöille mahdollisuus toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Energiavirasto (EV) valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta.

Savon Voima Verkko Oy on Savon Voima Oyj:n siirtopalveluja tuottava tytäryhtiö. Savon Voima on paikallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti verkkoalueen 20 kuntaa.

Savon Voima Verkolla on sähköverkkoa Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla yhteensä noin 27 000 kilometriä, pääosin haja-asutusalueilla. Asiakasta kohden verkkoa on noin 230 metriä. Vuonna 2014 investoimme sähköverkkoinfraan noin 35,4 miljoonaa euroa.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa muodostamme noin 500 ammattilaisen yhteisön, jonka tehtävänä on varmistaa asiakkaillemme sujuva arki – vuoden jokaisena päivänä, paikalliset olosuhteet ja asiakastarpeet tuntien.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top