Sähköverkoston saneeraustyö alkaa Pielavedellä

Julkaistu 22.04.2016 - Kategoriassa Tiedote

Pielavedellä Laukkala–Joutsenniemi -välinen runkojohto saneerataan säävarmaksi. Urakassa siirretään keskijänniteverkkoa teiden varsille ja muutetaan maakaapeliksi. Samassa yhteydessä myös muuntamoita uudistetaan puistomuuntamoiksi ja ne sijoitetaan niin ikään teiden läheisyyteen, jotta vikatilanteissa huolto olisi nopeaa. Pienjänniteverkko maakaapeloidaan Pielavesi-järven pohjoispuolella Länsi-Laukkala -kylän alueella. Valmistuttuaan saneeraustyö vaikuttaa suoraan noin 90 asiakkaan sähkönjakelun varmuuteen.

Maastosuunnittelu alueella on käynnistynyt ja sähköpylväiden pystytys aloitetaan Laajamäentien ja Hakomäentien osalta viikolla 17. Maakaapelin kaivutyöt käynnistyvät Joutsenniementien varrella arviolta viikolla 21.

Keskijännitemaakaapelia rakennetaan noin 21 kilometriä ja pienjännitemaakaapelia noin 18 kilometriä. Uutta keskijännitteistä ilmajohtoa siirretään teiden varsiin noin 12 kilometriä. Älytekniikkaa sisältäviä uusia ympäristöystävällisiä puisto- ja pylväsmuuntamoita asennetaan yhteensä 22 kappaletta. Jotta häiriötilanteissa vikojen havaitseminen ja erottelu olisi nopeaa, tämän hetken verkostohankkeissa asennettavat erottimet ovat suurelta osin kaukokäyttöisiä. Myös verkostoautomatiikkaa lisätään huomattavasti.

Vanha sähköverkko puretaan noin 45 kilometrin matkalta pois vuoden 2017 puolella. Kohteen urakoinnista vastaa Voimatel Oy ja hanke maksaa kokonaisuudessaan noin 2,1 miljoonaa euroa.

Savon Voima Verkko Oy:n tulevien vuosien investoinnit painottuvat säävarman sähköverkon rakentamiseen, jossa maakaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä kaikki pienjännitejohdot niiltä osin kuin maasto sallii. Säävarma-investointiohjelma suunnitellaan ja toteutetaan perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin.

Verkostotöiden aikana joudutaan usein kytkemään sähköverkko ns. varasyötölle, jolloin häiriöherkkyys lisääntyy väliaikaisesti. Työmaiden eteneminen tuo siis mukanaan välttämättömiä keskeytyksiä, jotka kertovat siitä, että uutta säävarmaa sähköverkkoa ollaan parhaillaan asentamassa tai ottamassa käyttöön. Toiminnassa kuitenkin pyritään siihen, että näitä keskeytyksiä olisi vähän ja ne olisivat mahdollisimman lyhyitä.

Lue lisää Savon Voima Verkko Oy:n säävarma-hankkeesta ja seuraa työmaiden etenemistä: www.savonvoima.fi/saavarma

Lisätietoa

Jussi Antikainen Suunnittelupäällikkö Puhelin 044 723 7517

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top