Savon Voima saavutti investoinneilla ja polttoainevalinnoilla merkittäviä päästövähennyksiä

Julkaistu 05.04.2016 - Kategoriassa Tiedote

Olemme investointiohjelmamme ja ympäristöystävällisten polttoainevalintojemme ansiosta onnistuneet vähentämään sähkön ja lämmön tuotannosta syntyneiden kokonaispäästöjen määrää merkittävästi viime vuosina. Rikkidioksidipäästöt ovat puolittuneet, hiukkaspäästöt ovat vähentyneet 70 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt 27 prosenttia vuoden 2012 tasosta.

Hiukkaspäästöjen vähentyminen on pääosin lämpökeskusinvestointien ansiota, mutta myös huipunaikaisena ja varapolttoaineena käytetyn raskaan polttoöljyn korvautuminen vähitellen kevyellä polttoöljyllä vaikuttaa positiivisesti hiukkaspäästöjen kehitykseen. Poikkeaman trendiin aiheutti vain Pieksämäen sähkösuodattimen vuoden 2013 vaurio, jonka seurauksena hiukkasten kokonaismäärä oli kyseisenä vuonna muita vuosia suurempi.   

Rikkidioksidipäästöjen vähentyminen johtuu suurimmaksi osaksi polttoainevalikoiman muutoksesta. Käytetyistä polttoaineista öljyn osuus vuonna 2015 oli alle 5 prosenttia ja siitä noin kolmasosa oli vähärikkistä kevyttä polttoöljyä. Puun osuus on kasvanut ja sillä on korvattu lämmöntuotannossa käytettyä jyrsinturvetta. Vuonna 2015 puun osuus käytetyistä polttoaineista oli 48 prosenttia ja turpeen 38 prosenttia.

Koko lämmön- ja sähköntuotannon hiilidioksidin ja typen oksidien päästöt ovat vähentyneet noin kolmanneksella. Suurin syy hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen on uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen.  Päästökaupan piirissä olevan sähkön ja lämmöntuotannon päästöt Iisalmessa ja Pieksämäellä olivat vuonna 2015 pienemmät kuin koskaan aiemmin ja vuodesta 2012 hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 12 prosenttia.

Merkittävässä osassa kokonaispäästöjen pienentymisessä on ollut pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen laitosinvestointien toteuttaminen. Vuonna 2015 rakennettiin Iisalmen voimalaitokselle energiatehokkuutta parantava ja päästöjä vähentävä savukaasupesuri. Pielavedelle rakennettiin täysin puuta polttava lämpökeskus, sekä Tahkon alueelle toteutettiin pellettikattilan ja aurinkopaneelien yhdistelmä.

SAVON VOIMAN OMASTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN TUOTANNOSTA SYNTYNEIDEN PÄÄSTÖJEN KEHITYS (tuhatta kg)

Päästöjen kokonaismäärän kehitys

Lisätietoa

Sanna Turunen Ympäristö- ja maankäyttöpäällikkö Puhelin 044 723 7524

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top