Savon Voiman yhtiökokoustiedote

Julkaistu 14.04.2016 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Siilinjärvellä. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2015 osinkoa A- ja K-sarjan osakkeille 6,50 euroa/kappale eli yhteensä 3.747.471,00 euroa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Savon Voima Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin edelleen eläinlääketieteen lisensiaatti Markku Eestilä Iisalmesta, kauppatieteiden maisteri Juha Koukka Kuopiosta, filosofian maisteri Vesa Lötjönen Siilinjärveltä, yhteiskuntatieteiden maisteri Ossi Martikainen Lapinlahdelta ja varatuomari Tarja Tikkanen Kuopiosta.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Juha Koukka ja varapuheenjohtajaksi Vesa Lötjönen.

Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 186 miljoonaa euroa (188 miljoonaa euroa vuonna 2013). Liikevaihto laski 1,1 prosenttia. Vuoden 2015 tulos oli edeltävää vuotta huonompi. Liikevoitto laski 69,1 prosenttia ja käyttökate 25,9 prosenttia. Sääolosuhteet olivat vuoden 2015 aikana vaikeat.

Tilikauden aikana jatkettiin investointiohjelmaa, mikä omalta osaltaan nosti konsernin poistojen määrää. Investointien taustalla ovat kiristyneet toimitusvarmuusvaateet, pyrkimys parempaan toimitusvarmuuteen, bio­poltto­aineiden käytön lisääminen sekä tuotannon tehokkuuden parantaminen.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 53,6 miljoonaa euroa. Sähköverkoston rakentamiseen käytettiin 36,6 miljoonaa euroa. Kaukolämpöverkostoon ja lämmöntuotantoon investoitiin 14,7 miljoonaa euroa. Investoinnit sähkön tuotantoon olivat 1,5 miljoonaa euroa. Liittymismaksut lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 miljoonaa euroa.

Savon Voima Oyj on toimialueensa 21 kunnan omistuksessa olevan Savon Energiaholding Oy:n täysin omistama tytäryhtiö.

Yhtiökokoustiedotteemme yhteydessä julkistamme myös vuoden 2015 toimintakatsauksen sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportin. Aineistot löytyvät alla olevista linkeistä.

Vuosikatsaus 2015 (pdf)

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti-sivusto 2015 

Lisätietoa

Arto Sutinen Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj Puhelin 044 703 3130

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top