Savon Voima -konsernin tilinpäätöstiedote: Haasteellinen vuosi 2015

Julkaistu 29.02.2016 - Kategoriassa Tiedote

Luonnonolosuhteiden haasteet johtivat säävarman sähköverkon investointiohjelmaan

Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 185,8 miljoonaa euroa (188,0 miljoonaa euroa vuonna 2014). Liikevaihto laski 1,1 prosenttia.

Vuoden 2015 tulos oli edeltävää vuotta huonompi ja konsernin liikevoitto laski 69,1 prosenttia ollen 8,1 miljoonaa euroa (26,3). Syitä tuloksen laskuun olivat energiahyödykkeiden alhainen hintataso ja luonnonolosuhteiden aiheuttamat 12 miljoonan euron ylimääräiset kustannukset sähkö­verkkoliiketoiminnalle. Tämän lisäksi yhtiön Kymppivoima Oy:n kautta omistettujen hiililauhdelaitosten toiminnan lopettaminen aiheutti ylimääräisiä kustannuksia.

Tilikauden aikana kasvatettiin investointiohjelmaa, mikä omalta osaltaan nosti konsernin poistojen määrää. Investointien taustalla ovat vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain sähkönjakelun toimitusvarmuutta koskevat kriteerit, jotka tähtäävät sähköverkon parempaan säävarmuuteen sekä strateginen tavoitteemme lisätä kaukolämmönbtuotannossa bio­poltto­aineiden käyttöä ja parantaa tuotannon tehokkuutta.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 53,6 miljoonaa euroa. Sähköverkoston rakentamiseen käytettiin 36,6 miljoonaa euroa. Kaukolämpöverkostoon ja lämmöntuotantoon investoitiin 14,7 miljoonaa euroa. Investoinnit sähkön tuotantoon olivat 1,5 miljoonaa euroa. Liittymismaksut lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus esittää, että vuodelta 2015 jaetaan osinkoa 6,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 3.747.471,00 euroa kun se edellisenä vuonna oli 7.494.942,00 euroa.

Lue koko tiedote:

Savon Voima -konsernin tilinpäätöstiedote 2016 (pdf)

Lisätietoa

Arto Sutinen Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj Puhelin 044 703 3130

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top