Juankosken taajaman ja lähialueen sähköverkko saneerataan säävarmaksi

Julkaistu 30.05.2016 - Kategoriassa Tiedote

Juankosken keskustaajaman ja lähiympäristön maastosuunnitelma valmistui alkuvuodesta ja alueen sähköverkon saneeraus on alkanut. Kokonaisuudessaan urakassa maakaapeloidaan keskijänniteverkkoa 63 kilometriä, pienjänniteverkkoa 62 kilometriä ja keskijännitteistä ilmajohtoa siirretään tien varteen noin kolmen kilometrin matkalta. Uusia puistomuuntamoita rakennetaan 62 kappaletta.

Vanhaa verkkoa purkautuu uuden tieltä sadan kilometrin verran. Purkutyö toteutetaan loppuvuonna 2017. Projektin välittömällä vaikutusalueella on noin 1500 asiakasta, joiden sähkönjakelu muuttuu säävarmaksi tämän uudistuksen myötä. Kohteen urakoinnista vastaa Eltel Networks Oy ja hankkeen kustannukset vuodelle 2016 ovat noin 3,5 miljoonaa euroa.

Savon Voima Verkko Oy:n tulevien vuosien investoinnit painottuvat säävarman sähköverkon rakentamiseen, jossa maakaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä kaikki pienjännitejohdot niiltä osin kuin maasto sallii. Säävarma-investointiohjelma suunnitellaan ja toteutetaan perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin.

Verkostotöiden aikana joudutaan usein kytkemään sähköverkko ns. varasyötölle, jolloin häiriöherkkyys lisääntyy väliaikaisesti. Työmaiden eteneminen tuo siis mukanaan välttämättömiä keskeytyksiä, jotka kertovat siitä, että uutta säävarmaa sähköverkkoa ollaan parhaillaan asentamassa tai ottamassa käyttöön. Toiminnassa kuitenkin pyritään siihen, että näitä keskeytyksiä olisi vähän ja ne olisivat mahdollisimman lyhyitä.

Lue lisää Savon Voima Verkko Oy:n säävarma-hankkeesta ja seuraa työmaiden etenemistä: www.savonvoima.fi/saavarma

Lisätietoa

Jussi Antikainen Suunnittelupäällikkö Puhelin 044 723 7517

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top