Savon Voima -konsernin osavuosikatsaus

Julkaistu 27.05.2016 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 75,8 miljoonaa euroa (viime vuonna vastaavana ajanjaksona 75,3 miljoonaa euroa), eli liikevaihto kasvoi 0,7 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Liikevaihdon kasvu johtuu edellistä vuotta kylmemmästä alkuvuodesta, joka lisäsi energian tarvetta.

Konsernin liikevoitto oli 17,1 miljoonaa euroa (11,2). Liikevoitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuotta rasittivat suuret tykkylumiongelmista johtuneet katkot ja niistä aiheutuneet korvaukset ja tulonmenetykset. Katsauskauden voitto oli 13,1 miljoonaa euroa (8,7).

Savon Voiman investointiohjelma jatkuu ja tälle vuodelle ennakoidut investoinnit ovat 57,4 miljoonaa euroa, josta oli huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 8,3 miljoonaa euroa (11,3).

Savon Voima -konsernin muodostavat emoyhtiö Savon Voima Oyj sekä tytäryhtiöt Savon Voima Verkko Oy ja Savon Voima Salkunhallinta Oy. Tärkeimmät osakkuusyhtiöt ovat Kymppivoima Oy ja Kymppivoima Hankinta Oy.

Toimintaympäristö

Alkuvuosi oli edellistä vuotta kylmempi ja keskimääräinen ulkolämpötila oli -3,9˚C, joka on 2,3˚C viime vuotta alempi. Lämpötilariippuvan energian tarvetta kuvaava lämmitystarveluku oli 4,4 prosenttia edellistä vuotta suurempi, mutta 9,0 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa pienempi. Suomen tammi–huhtikuun sähkön kulutus kasvoi viisi prosenttia 31 TWh:iin. Myös sähköntuotanto kasvoi viisi prosenttia 25 TWh:iin. Suomen nettotuonti lisääntyi seitsemän prosenttia ja oli vajaat seitsemän TWh. Tuonti Ruotsista kasvoi, kun taas tuonti Venäjältä väheni.

Sähkön pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla tammi–huhtikuun systeemikeskihinta oli 23,53 €/MWh. Tämä on noin 14 prosenttia vuoden 2015 vastaavan ajanjakson keskihintaa matalampi. Suomen tukkusähkön keskihinta oli 29,64 €/MWh, noin kuusi prosenttia vuodentakaista matalampi. Pohjoismaiden vesitilanne heikkeni tammi–huhtikuun aikana noin 10 TWh verran runsaan vesivoiman tuotannon ja vähäisten sateiden vuoksi.

Liiketoiminta-alueet

Ensimmäinen vuosikolmannes oli sääoloiltaan vaihteleva. Tammikuun kylmän jakson jälkeen helmi–huhtikuu oli normaalia lämpimämpi. Myydyn sähkön määrä laski edellisvuodesta noin kahdeksan prosenttia. Kuluttajamyynnissä volyymi kasvoi, mutta yritysmyynnissä väheni. Myydyn sähkön keskihinta laski myös vajaat kahdeksan prosenttia. Eniten laski kuluttajamyynnin tuotteiden hinnat, yli 10 prosenttia. Hyvitimme asiakkaille tammikuussa edellisenä vuonna kertyneen KestoEdun, minkä lisäksi laskimme KestoVoiman hintaa huhtikuun alussa. Myös määräaikaisten sopimusten ja suoraan spot-hintoihin sidotun MarkkinaVoiman hinnat laskivat. Näistä syistä liikevaihto laski noin 12 prosenttia ja liikevoitto noin 32 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteutunut lämmön ja höyryn myynti tammi–huhtikuussa oli 317 GWh, mikä on noin 12 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Liiketoiminnan liikevoitto parani seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Liikevoiton positiiviseen kehitykseen vaikutti edellisvuoteen verrattuna kasvaneen lämmön myynnin lisäksi edellistä vuotta alhaisempi lämmöntuotantoon käytetyn öljyn hinta sekä energiatehokkuuden parantuminen Iisalmen voimalaitoksella loppuvuodesta 2015 käyttöönotetun savukaasujen lämmön talteenottolaitoksen myötä.

Kotimaisten polttoaineiden osuus oli yli 93 prosenttia lämmön tuotannon polttoaineista, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli yli 97 prosenttia. Ennakoitua suurempi öljyn käyttö johtui kylmemmästä säästä sekä Iisalmen kaukolämpöverkon runkojohdon vuodosta tammikuussa, jonka aikana Parkatin voimalaitostontin tuotantolaitosten tuotantoa ei saatu täysimääräisesti verkkoon. Vuoto kesti neljä vuorokautta ja koko käytettävissä oleva varalämpökeskuskapasiteetti oli käytössä.

Sähköntuotannon liiketulos oli tappiollinen alhaisesta sähkön markkinahinnasta johtuen. Vuoden 2016 tammi–huhtikuun sähkön tuotantomäärä oli 177 GWh, mikä on noin kahdeksaan prosenttia edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi. Oman vastapainetuotannon määrä oli 38 GWh, joka on 6 GWh edellisen vuoden vertailujaksoa pienempi. Syynä CHP-tuotannon vähenemiseen oli joulukuussa 2015 tapahtunut Pieksämäen voimalaitoksen kattilavaurio, jonka johdosta sähkötuotantoa jouduttiin rajoittamaan, ja Iisalmen voimalaitoksen edellisen vuoden lopulla käyttöönotettu savukaasujen lämmön talteenottolaitos.

Kevät on ollut verkostovikojen osalta keskimääräistä helpompi. Useista edellisistä vuosista poiketen tänä keväänä ei ole ollut merkittäviä lumikuormaongelmia tai suurempia verkostovaurioita aiheuttaneita myrskyjä. Tätä kautta myös vianhoidosta ja asiakkaille maksettavista vakiokorvauksista aiheutuvat kulut ovat olleet pitkäaikaista keskiarvoa pienemmät.

Alkuvuosi oli hieman edellisvuosia kylmempi. Siirtomäärät olivat noin viisi prosenttia edellisvuoden vertailujaksoa suuremmat. Uusien liittymien määrä on edelleen alhaisella tasolla, mikä kuvaa hyvin rakentamisen volyymia maakunnassa. Liikevoitto parani edellisestä vuodesta noin 83 prosenttia.

Aurinkosähkötuotteet lanseerattiin katsauskautena markkinoille ja saatujen tilausten määrä ylitti ennakkoarviot. Ensimmäiset toimitukset tapahtuivat katsauskauden jälkeen. Aurinkosähköjärjestelmien kokonaistoimituksia kehitetään jatkossa yhtenä osana tuotevalikoimaa.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Savon Voiman kaikki liiketoiminnot ovat vahvasti sääriippuvaisia. Konsernissa on kuluvana vuonna panostettu merkittävästi sääolosuhteiden aiheuttamien vaurioiden ennaltaehkäisemiseen ja säävarman verkon rakentamiseen. Markkinahintoihin liittyvät epävarmuudet vaikuttavat sähköntuotannon ja myynnin tuloksiin, eikä kilpailutilanne mahdollista hankintakustannusten nousun viemistä täysimääräisesti myyntihintoihin.

Käytettävissä olevin tiedoin vuoden 2016 tuloksen arvioidaan olevan tavoitteen mukainen ja edellistä vuotta paremman.

Lataa tästä osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoa

Arto Sutinen Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj Puhelin 044 703 3130

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top