Savon Voima Verkko Oy mukana valtakunnallisessa Jäätyvä 2017 -harjoituksessa

Julkaistu 31.05.2016 - Kategoriassa Tiedote

Pohjois-Savossa järjestetään lokakuussa 2017 varautumista ja toiminnan jatkuvuuden hallintaa kehittävä yhteistoimintaharjoitus JÄÄTYVÄ 2017. Harjoitustilanteena on vakavan sääilmiön jälkeinen laaja-alueinen ja pitkäkestoinen sähkön kanta- ja jakeluverkkojen häiriö. Käytännön harjoitus kestää kaksi päivää -konkreettinen suunnittelu ja yhteistyö kuntien varautumissuunnitelmien ja eri osapuolien yhteistyön parantamiseksi on jo alkanut. 

Harjoitukseen toteuttaa Huoltovarmuusorganisaation voimatalouspooli, ja siihen osallistuvat kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimat, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Savon Voima Verkko Oy, Kuopion Sähköverkko Oy, pelastuslaitos sekä muutamia muita viranomaisia ja yrityksiä. 

Useat viimeaikoina tapahtuneet luonnonilmiöistä, terrorista, väkivallasta, huolimattomuudesta, tietämättömyydestä ja onnettomuuksista johtuneet häiriötilanteet ovat osoittaneet, että yhteiskunnan ja sen toimintojen häiriönsieto on kriittinen alue ja sitä tulee kehittää. Toimijoilla ei ole yhteen sovitettuja ja harjoiteltuja menettelytapoja ja -välineitä häiriötilanteen uhatessa, häiriötilanteen aikana toimimiseen ja häiriön jälkeiseen toipumiseen. 

Huoltovarmuusorganisaation voimatalouspoolin aiemmat TOUKO 2011- ja VALVE 2014 -harjoitukset ovat osoittaneet, että kunta- ja julkishallinnon varautumiselle ja sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiselle on tarvetta. Monimuotoisiin häiriötilanteisiin varautuminen edellyttää erilaisten häiriötilanteiden tunnistamista, varautumisen suunnittelua ja kokonaisvaltaista harjoittelua.  

JÄÄTYVÄ 2017 -suurhäiriöharjoitus ja sitä valmisteleva yli vuoden mittainen suunnittelujakso on käynnistetty. Tavoitteena on testata tähän asti kehitettyjen suunnittelumenetelmien toimivuutta sekä kehittää yhteistyötä ja tuottaa yhteen sovitettuja suunnitelmia, joita soveltaen yhteistoimintaa harjoitellaan lokakuussa 2017 järjestettävässä harjoituksessa. 

Harjoitustilanteena on vakavan sääilmiön jälkeinen laaja-alueinen ja pitkäkestoinen sähkön kanta- ja jakeluverkkojen häiriö, joka lamauttaa yhteiskunnan perustoiminnot Kuopion ja Siilinjärven alueella. Harjoituksessa on kuusi osa-aluetta: vikojen korjaustyön resurssien ja kaluston riittävyys, puolustusvoimien virka-avun käyttö, kunnan johtoryhmän toiminta, polttoaineen jakelun varmistaminen, sähkön palautusjärjestyksen toteutus ja tiedottaminen. 

Harjoituksen ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Nieminen Huoltovarmuuskeskuksesta kiteyttää tavoitteen seuraavasti:

Varsinainen harjoitus on ”vain parin päivän puristus” lokakuussa 2017. Vähintään yhtä tärkeä on tämä puolentoista vuoden valmistautumisaika. VALVE-harjoituksessamme Rovaniemellä vuonna 2014, valmistautumisaikana tapahtui paljon hyviä ja tärkeitä asioita mukana olevien organisaatioiden ja muidenkin sidosryhmien varautumisen kehittämisessä. Haluamme jälleen haastaa mukana olevat tahot viimeistään nyt käynnistämään suurhäiriön aikaisten toimiensa suunnittelun. Varsinaisen harjoituksen aikana pääsemme sitten testaamaan suunnitelmat käytännössä. Olennaista on pitää myös alueen asukkaat mukana harjoituksessa ja sen tavoitteissa. Loppukädessä asukkaat ja alueella toimivat yritykset ovat tämän harjoituksen hyötyjiä. 

Niemisen mukaan harjoituksen tuloksena harjoituksessa mukana olevilla tahoilla on nykyistä paremmat valmiudet toimia laajoissa yhteiskunnan häiriötilanteissa. Esimerkiksi kuntien eri toimijoiden valmiussuunnitelmat päästään testaamaan käytännössä.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top