Iisalmen taajaman sähköverkostosaneeraus parantaa merkittävästi alueen sähkönjakelun vakautta

Julkaistu 23.08.2017 - Kategoriassa Tiedote

Iisalmen taajaman alueella on käynnissä yksi verkkoyhtiön historian laajimmista hankkeista. Kokonaisuudessaan hanke koostuu useasta eri osaprojektista. Hankkeessa rakennetaan uusia sähköasemia, kaapeloidaan useita kilometrejä 110 kilovoltin suurjännitelinjaa sekä tehdään merkittäviä jakeluverkoston muutoksia kaupungin alueella. Hankkeen suunnittelu on alkanut jo vuonna 2014 ja lopullisesti hanke valmistuu vuosien 2019 ja 2020 aikana. Kokonaisuudessaan hankkeen investoinnit ovat noin 15 miljoonaa euroa.

Tämän vuoden aikana rakenteilla on kaksi sähköasemaa, Paloisvirran sähköasema keskustassa sekä Pitkälahden sähköasema Makkaralahdentiellä. Pitkälahden aseman rakennustyöt alkavat olla loppusuoralla ja Paloisvirran sähköasemakin valmistuu syyskuun aikana. Rakennustöiden valmistuttua sähköasemilla jatkuvat sähkötyöt. Paloisvirran sähköasema on kaasueristeinen sähköasema, joka mahdollistaa merkittävästi pienemmän tilan käyttämisen. Sähköasema rakennetaankin kiinteistön sisään aivan kaupungin ytimeen. Hankkeen päättyessä vanhat sähköasemat puretaan ja alueet vapautuvat muuhun käyttöön.

Iisalmen taajaman alueella tehdään myös 110 kilovoltin suurjännitejohdon kaapelointia. Samoihin kaapeliojiin asennetaan samalla myös pienjännitekaapeleita ja keskijännitekaapeleita sekä kuituja muun muassa uusien sähköasemien ohjaamiseen. Yhden kadun kaapeliojien kaivun yhteydessä Iisalmen kaupunki on myös uusinut tieosuudelle esimerkiksi viemäreitä ja vesijohtoja. Kaapelointityö on alkanut kevään aikana ja se saadaan valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Alueiden viimeistely ja siistiminen tehdään vuonna 2018.

Suurjännitelinjan kaapelointi on poikkeuksellista Pohjois-Savon alueella. Erona perinteisempään keskijännitelinjan kaapelointiin suurjännitelinjaa kaapeloidessa kaapeliojat ovat huomattavasti leveämpiä sekä kaapeleiden suojaus on tarkempaa. Kaapelit suojataan myös betonilaatoilla, jotta kaivuvahinkoja ei pääsisi syntymään.

Hanke parantaa merkittävästi Iisalmen kaupungin sähkönjakelua. Maakaapeloinnin ansioista ilmastolliset olosuhteet eivät vaikuta kaapeleihin, jolloin sähkönjakelun varmuus paranee. Sähköasemien ja jakeluverkon uudistamisen ansioista nykyinen käyttöiältään vanha sähköverkko uudistetaan ja saneerataan nykyaikaisemmaksi. Teknisesti vanhentunut 110 kilovoltin alueverkko on ollut säteittäinen, joka on aiheuttanut suuren riskin pitkäkestoisille sähkönjakelun keskeytyksille. Saneerauksen jälkeen myös huolto- ja korjaustoimenpiteet helpottuvat tulevaisuudessa.

Kokonaisuudessaan hanke on edennyt hyvin. Hankkeessa on mukana useita urakoitsijoita ja paljon muita tahoja, mikä asettaa oman haasteensa toiminnalle. Yhteistyö alueen asukkaiden, Iisalmen kaupungin sekä viranomaisten kanssa on sujunut koko projektin ajan hyvin, mikä on osaltaan helpottanut hankkeen etenemistä.

Saneeraushanke on osa Savon Voima Verkon säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa kaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii. Verkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin. 

Lue lisää Savon Voima Verkko Oy:n säävarma-ohjelmasta ja seuraa työmaiden etenemistä:  

www.savonvoima.fi/saavarma
www.facebook.com/savonvoimaverkko

Lisätietoa

Jussi Antikainen Suunnittelupäällikkö Puhelin 044 723 7517

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top