Konneveden taajama kaapeloidaan säävarmaksi

Julkaistu 03.08.2017 - Kategoriassa Tiedote

Konneveden taajaman kaapelointi on edennyt toiseen vaiheeseen. Projektin ensimmäinen vaihe on toteutettu vuosina 2015–2016. Ensimmäisessä vaiheessa kokonaisuudesta kaapeloitiin noin 30 kilometriä ja purettiin vanhaa ilmajohtoa noin 15 kilometrin matkalta. Uusia puistomuuntamoita asennettiin 14 kappaletta. 

Parhaillaan käynnissä olevassa toisessa vaiheessa loput vanhoista ilmajohdoista korvataan maakaapelilla koko taajaman alueella. Yhteensä kaapeloidaan noin 25 kilometriä sekä asennetaan kolme uutta puistomuuntamoa sekä 42 jakokaappia. Työ on alkanut kylmästä keväästä johtuen toukokuun lopussa ja se valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Työ pyritään saamaan kerralla valmiiksi, mutta joitakin purku- ja viimeistelytöitä jää hoidettavaksi keväälle 2018.  

Koska työ tapahtuu taajaman alueella, joudutaan alueella työskentelemään pääasiassa katujen varsilla ja rakennusten piha-alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Työstä aiheutuva haitta alueen asukkaille ja liikenteelle on pyritty kuitenkin pitämään vähäisenä. Kun saneeratun verkon käyttöönotto tapahtuu, alueella tulee olemaan välttämättömiä keskeytyksiä sähkönjakelussa. Keskeytykset pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyinä sekä määrältään vähäisinä ja niistä tiedotetaan etukäteen.

Saneeraushanke on osa Savon Voima Verkon säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa kaapeloidaan merkittävimmätkeskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii. Verkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin.

Lue lisää Savon Voima Verkko Oy:n säävarma-ohjelmasta ja seuraa työmaiden etenemistä:

www.savonvoima.fi/saavarma
www.facebook.com/savonvoimaverkko 

Lisätietoa

Eka Partanen Verkostorakennuttaja Puhelin 044 723 7451

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top