Säävarmaa sähköverkkoa Juankoskelle

Julkaistu 04.08.2017 - Kategoriassa Tiedote

Juankosken taajaman sähköverkko saneerataan kokonaisuudessaan säävarmaksi. Yhteensä taajaman alueella kaapeloidaan keskijänniteverkkoa 63 kilometriä ja pienjännitteistä sähköverkkoa 62 kilometriä. Uusia puistomuuntamoita taajaman alueelle asennetaan 62 kappaletta, joista osa on etäohjattavia. Vanhaa ilmajohtoverkkoa puretaan saneerauksen aikana yhteensä noin 100 kilometriä. Saneerauksen välittömällä vaikutusalueella on noin 1500 asiakasta. 

– Saneeraus on alkanut vuonna 2016 ja se valmistuu vuoden 2017 aikana. Työmaa on yksi vuoden suurimmista, kertoo Eltel Networks Oy:n projekti-insinööri Jermu Savolainen.  

– Työ on edennyt pääsääntöisesti hyvin, mutta työmaan laajuudesta johtuen myös haasteita on ollut. Koska työtä on jouduttu tekemään ympäri vuoden, maaperän vaihtelut ovat ajoittain hidastaneet kaivun etenemistä. Myös suuren työmaan tavarantoimituksissa on ollut ajoittain haasteita. Työ on kuitenkin saatu siihen vaiheeseen, että käyttöönottoja tehdään parhaillaan päivittäin, Jermu valottaa.  

Työn eteneminen näkyy Juankosken alueella laajasti, monessa yksittäisessä paikassa. Kaivinkoneet ovat myllänneet usean juankoskelaisen pihapiirissä.

– Alueen asukkaita on huolestuttanut erityisesti kaivun jäljet ja niiden korjaaminen. Kaikki jäljet tullaan korjaamaan sen jälkeen, kun työ on saatu kokonaisuudessaan valmiiksi. Vaikka maakaapeli olisi jo asennettu, ei viimeistelyä voida tehdä ennen kuin vanha ilmajohto on purettu. Ilmajohtojen purku alueella tapahtuu loppuvuodesta, jonka jälkeen siivous ja viimeistely hoidetaan, Jermu lohduttaa. 

Saneeraushanke on osa Savon Voima Verkon säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa kaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii. Verkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin. 

Lue lisää Savon Voima Verkko Oy:n säävarma-ohjelmasta ja seuraa työmaiden etenemistä:  

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top