Savon Voima Verkko mukana selvittämässä dronejen käyttöä verkostohäiriöiden paikannuksessa

Julkaistu 08.08.2017 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima Verkko on mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään miehittämättömien kauko-ohjattavien ilma-alusten eli dronejen soveltuvuutta verkostohäiriöiden selvitystyöhön.

Hankkeessa selvitetään aluksi muun muassa lainsäädännön ja määräysten vaatimuksia droneilla tehtävälle lentotoiminnalle, kartoitetaan markkinoilla olevaa laitetarjontaa sekä tehdään talousanalyysejä. Pilotointivaiheessa selvitetään koelentojen avulla laitteiden käytännön ominaisuuksia ja soveltuvuutta häiriönselvitykseen sekä näköyhteydellä että näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvilla lennoilla.

Verkostovikojen paikannus droneilla tapahtuu noin 10–50 metriä sähkölinjan yläpuolella lentäen. Lentopaikannuksen tarkoituksena on nopeuttaa vikakohdan ja vian syyn selvittämistä, mikä osaltaan lyhentää häiriöiden kestoa. Perinteisesti kävellen tehdyn vikapartioinnin vähenemisellä on myös vaikutusta työturvallisuuteen, mikäli liikkumista vaikeakulkuisissa metsäisissä maastoissa voidaan dronejen avulla vähentää.

Savon Voima Verkon alueella koelentoja pilotoinnin aikana suorittavat Voimatel Oy, Pohjolan Werkonrakennus Oy, Comtiki Oy tai heidän yhteistyökumppaninsa. Näköyhteydellä tapahtuvia lentoja voidaan tehdä missä päin Savon Voima Verkon aluetta tahansa, kuitenkin sähkölinjojen välittömässä läheisyydessä. Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuviin lentoihin on Savon Voima Verkko hakenut ilmailuviranomaisilta lupaa rajatuille alueille Varkauden ja Iisalmen ympäristöihin. Savon Voima Verkon nimissä suoritettavia näköyhteyden ulkopuolelle ulottuvia lentoja ei tehdä muilla alueilla.

Hanke alkoi vuoden 2017 helmikuussa selvitysosalla ja pilotointivaiheeseen siirrytään kesän aikana. Hanke päättyy kokonaisuudessaan vuoden 2017 lopulla. Hanke on Energiateollisuus ry:n Sähkötutkimuspoolin rahoittama ja vastuullinen tutkimustaho on Reneco Oy.  

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top