Ympäristönsuojeluun merkittäviä investointeja kaukolämmön tuotannossa

Julkaistu 24.08.2017 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima on tehnyt pitkäjänteisesti ympäristönsuojeluun liittyviä muutostöitä 2010-luvun aikana. Polttoon perustuvan kaukolämmön ja sähköntuotannon kiristyvät ympäristönsuojeluvelvoitteet ovat osaltaan kannustaneet investointeihin, joita on tehty pelkästään vanhojen kaukolämpölaitosten uudistamiseen noin 2,5 miljoonalla eurolla. Investoinneilla on pyritty parantamaan ympäristöriskien hallintaa esimerkiksi uusimalla öljynkäsittelyalueita öljysäiliöineen.

– Muutostöiden tekeminen olemassa oleviin laitoksiin on haasteellisempaa kuin ympäristönsuojeluvaatimusten huomioiminen suoraan uuden laitoksen rakentamisen yhteydessä. Merkittävä kustannuksiin vaikuttava toimenpide on ollut myös vara- ja huippukäytössä olevien lämpökeskusten polttoaineen vaihtaminen raskaasta öljystä kevyeen polttoöljyyn tai nestekaasuun sekä käyttötarkkailuun liittyvän analysoinnin lisääntyminen, kertoo ympäristön ja maankäytön johtava asiantuntija Sanna Turunen.

– Lainsäädännön muutokset aiheuttavat käyttökustannusten kasvua, mutta ennakoinnilla ja suunnitelmallisuudella ne on pystytty pitämään maltillisina, Turunen jatkaa.

Savon Voiman kaukolämmön tuotantolaitokset noudattavat ensisijaisesti Valtioneuvoston asetusta alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Lisäksi uusia vaatimuksia tulee Euroopan Unionin keskisuurille laitoksille suunnatusta MCP-direktiivistä.

– Direktiivi määrittää jatkossa päästörajat myös pienille, alle viiden megawatin energiantuotantoyksiköille, ja sen muutokset tulevat olemaan haaste monille pienille lämmöntuotantolaitoksille.

Savon Voimalla on Pohjois- ja Etelä-Savossa 12 kunnan alueella yhteensä 20 kaukolämpöverkkoa ja yhteensä lähes sata kattilaa 60 laitoksella. Savon Voima on sitoutunut pitkäjänteiseen kehitystyöhön sekä kustannustehokkaaseen ympäristönsuojelutyöhön. Eräs keskeinen toimintaa ohjaava päämäärä on nolla ympäristövahinkoa, johon pyritään toiminnan kehittämisellä, suunnitelmallisuudella ja ennakoivalla kunnossapidolla.

Lisätietoa

Sanna Turunen Ympäristö- ja maankäyttöpäällikkö Puhelin 044 723 7524

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top