Huomattava osa Varkauden kaupungin taajamasta kaapeloidaan säävarmaksi

Julkaistu 11.07.2017 - Kategoriassa Tiedote

Varkauden kaupungin taajaman alueella tehtävä kaapelointityö on käynnistynyt alkukesän aikana ja konetyöt siirtyvät Varkausmäen yli Könönpellon alueelle. Voimatelin urakoimalla alueella on noin 900 asiakasta, joiden sähkönjakelua uudistus parantaa. Samaan aikaan kaapelointityön kanssa toteutetaan Varkauden kaupungin katuvalouudistus, jolloin samoja kaivantoja ei tarvitse kaivaa myöhemmin uudelleen. Työn aikana kaivantoihin asennetaan myös Savon Voiman, Telian ja MPY:n valokuitukaapeleita. Työn yhteydessä alueelle asennetaan myös neljä puistomuuntamoa, joista kolme tulevat olemaan kaukokäyttöisiä. Saneerauksen kokonaiskustannukset ovat noin miljoona euroa. 

Saneeraus on aloitettu Hoikanmäen suunnalla, jossa kallioinen ja kivikkoinen maasto on asettanut työlle omat haasteensa. Kaapelointi on vaatinut louhintaa, mikä on osaltaan tehnyt työstä hidasta useiden työvaiheiden takia. Työn siirtyessä nyt Könönpellon alueelle aiheutuu kaapelointityöstä jonkin verran häiriötä alueen asukkaille sekä liikenteelle. Työtä joudutaan tekemään myös osittain rakennusten piha-alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Työn suunnitteluvaiheessa suunnittelija on ollut yhteydessä kiinteistöjen asukkaisiin ja sopinut käytännön asioista. Myös tien ali tehtävät kaapeloinnit tulevat vaikuttamaan alueella liikkumiseen, sillä ajotie on katkaistava useasta kohdasta. Työmaa-alueella on havaittu jo tähän mennessä myös ilkivaltaa mikä osaltaan vaikeuttaa ja hidastaa työn etenemistä. 

Vaikka maasto on haastava, etenee työ kuitenkin aikataulussa ja käyttöönotto tulee tapahtumaan vuoden 2017 aikana. Lopulliset viimeistely ja purkutyöt tehdään keväällä 2018, kun routa on sulanut ja esimerkiksi peitetyt kaapeliojat ovat painuneet muotoonsa. Kaikki kaivuuojat tullaan peittämään ja poistetut asfaltit uusimaan. 

Saneeraushanke on osa Savon Voima Verkon Säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa kaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii. Verkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top