Savon Voima Verkko korottaa siirtohintoja 1.4.2017 alkaen keskimäärin 6 %

Julkaistu 20.02.2017 - Kategoriassa Tiedote

Jatkamme edelleen sähköverkkomme toimitusvarmuuden kehittämistä sähkömarkkinalakiin 2013 tehtyjen muutosten edellyttämään tasoon. Investointimme verkostomme kehittämiseen tulevat olemaan seuraavien neljän vuoden aikana keskimäärin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteensä jaksolla 2016 – 2020 käytämme rahaa verkostoinvestointeihimme noin 250 miljoonaa euroa. Nyt jo tehdyt ja tulevina vuosina tehtävät investoinnit tulevat merkittävästi vähentämään asiakkaidemme kokemien keskeytysten määrää ja lyhentämään niiden kestoa.

Hinnankorotus pitää sisällään myös kantaverkkomaksujen merkittävän nousun. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on nostanut kantaverkkosiirron hintoja kahtena perättäisenä vuotena: viime vuoden alussa 14 % ja tämän vuoden alusta 7 %.

Korotamme sekä perusmaksuja että siirron energiamaksuja siten, että näiden yhteenlaskettu keskimääräinen korotus asiakkaillamme tulee olemaan verollisena noin 6 %. Toimitusvarmuutta parantavien investointien kustannukset vaikuttavat pääosiltaan perusmaksuihin ja sähkönsiirron muiden kulujen, varsinkin kantaverkkomaksujen nousu vaikuttavat siirron energiamaksuihin. Euromääräisenä nämä korotukset merkitsevät 2000 kWh käyttävälle kerrostaloasujalle noin 2,30 euron korotusta kuukaudessa ja 18000 kWh käyttävälle sähkölämmittäjälle noin 7 euron korotusta kuukaudessa.

Sähkön siirron toimitusvarmuuden kriteerit määrittää lainsäädäntö

Sähkömarkkinalaki asettaa sähkönjakelun tavoitetasoksi vuoteen 2028 mennessä kriteerit, joiden mukaan sähkökatkon kesto taajamissa voi olla enintään kuusi tuntia ja haja-asutusalueilla enintään 36 tuntia. Osittain lainsäädännön muutokset tulevat lisäämään sinällään vielä toimintakuntoisen ilmajohtoverkoston purkamista ja siirtämistä kaapeleina maahan, mikä puolestaan on osasyy mittaviin investointihankkeisiin. Savon Voima Verkko suunnittelee ja toteuttaa säävarma-investointiohjelman mahdollisimman perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin.

Mitä sähkön siirtohinta kattaa?

Sähkön siirtomaksuilla katetaan kaikki sähkön siirrosta aiheutuvat kustannukset voimalaitokselta sähkön käyttöpaikkaan:

  • sähköverkon uusiminen ja kunnossapito
  • ympärivuorokautinen verkon toimivuuden valvonta
  • vikojen ja myrskytuhojen korjaus
  • kulutusmittaus sekä tähän liittyvä tiedonsiirto asiakkaille ja sähkönmyyjille
  • asiakaspalvelu ja laskutus
  • energiansäästöneuvonta
  • siirrosta aiheutuvat sähköhäviöt
  • asiakkaille pitkistä sähkökatkoista maksettavat korvaukset
  • kantaverkkoyhtiölle maksettavat kantaverkkomaksut

Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto

Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa säätelee sähkömarkkinalaki. Lainsäädännön tavoitteena on turvata sähkönkäyttäjille luotettava sähkön jakelu sekä kohtuullinen hinnoittelu ja toisaalta verkkoyhtiöille mahdollisuus toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Energiavirasto (EV) valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta.

Savon Voima Verkko Oy on Savon Voima Oyj:n siirtopalveluja tuottava tytäryhtiö. Savon Voima on paikallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti verkkoalueen 20 kuntaa.

Savon Voima Verkolla on sähköverkkoa Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla yhteensä noin 27 000 kilometriä, pääosin haja-asutusalueilla. Asiakasta kohden verkkoa on noin 230 metriä. Vuonna 2014 investoimme sähköverkkoinfraan noin 35,4 miljoonaa euroa.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa muodostamme noin 500 ammattilaisen yhteisön, jonka tehtävänä on varmistaa asiakkaillemme sujuva arki – vuoden jokaisena päivänä, paikalliset olosuhteet ja asiakastarpeet tuntien.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top