Savon Voima Verkon siirtohinnoittelu on ollut Energiaviraston päätöksen mukaan kohtuullista

Julkaistu 17.02.2017 - Kategoriassa Tiedote

Energiamarkkinoita valvova Energiavirasto on julkaissut eilen sähkön siirtoyhtiöille antamansa päätökset siirtohinnoittelun kohtuullisuudesta vuosina 2012–2015. Päätöksessä on todettu Savon Voima Verkko Oy:n siirtohinnoittelun olleen kohtuullista.

Energiaviraston mallissa sallittua tuottoa arvioidaan kahdessa neljän vuoden jaksossa. Näiden yhteenlaskettu tulos määrittää sen, onko yhtiö ollut kohtuullisen tuoton suhteen yli- tai alijäämäinen. Jos yhtiön tulos on ollut ylijäämäinen, se joutuu palauttamaan liikaa ottamansa tuoton korollisena asiakkailleen seuraavan jakson aikana (2016 – 2019).

Savon Voima Verkon tulos oli 27 miljoonaa euroa alijäämäinen vuosina 2008 – 2011 ja 14,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuosina 2012 – 2015, joten yhtiö ei ylittänyt sallittua tuottoa. Yhtiöllä olisi ollut mahdollisuus periä päättyneellä kaudella ylijäämää 12,2 miljoonaa euroa enemmän.

Savon Voima investoi sähkön toimitusvarmuuteen

Savon Voima Verkko uusii verkostoaan kiihtyvällä tahdilla tavoitteenaan parantaa oleellisesti sähkönsiirron toimitusvarmuutta. Tänä vuonna investoinnit nousevat jo yli 50 miljoonan euron ja samalla investointitasolla pysytään ainakin vuoteen 2020 saakka. 

Nämä investoinnit tulevat kohdistumaan asemakaava-alueiden kaapelointeihin, ilmajohtojen siirtoon teiden varsiin, automaation lisäämiseen sekä sähköasemien uusimisiin. Rakennamme verkostoa tulevaisuuden tarpeisiin siten, että se tulee palvelemaan muuttuvaa kulutusta sekä yhä lisääntyvää paikallista tuotantoa täyttäen samalla yhä kiristyvät toimitusvarmuuteen liittyvät vaatimukset.

 Nämä investoinnit ovat myös merkittävä työllistäjä maakunnassamme. Pelkästään säävarman verkon rakentamishankkeet työllistävät parisataa sähköalan ja maanrakentamisen ammattilaista. Lisäksi työvoimaa tarvitaan mm. verkoston kunnossapitoon sekä asiakaspalveluun.

Säävarman verkon rakentaminen toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti, jotta voimme varmistaa siirtohintojemme säilyvän edelleen kohtuullisella tasolla.

 

 

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top