Maakaapelointi parantaa sähkön laatua Naarajärvellä

Julkaistu 05.06.2017 - Kategoriassa Tiedote

Naarajärven taajamassa tehtävä sähköverkon maakaapelointi liittyy Pieksämäen Karjakyläntielle elokuussa 2016 toteutettuun sähköasemauudistukseen. Maakaapeloinnilla korvataan olemassa olevat ilmajohdot ja valmistuessaan kaapelointi parantaa huomattavasti sähkön laatua Naarajärven alueella. Kaapelointityö on aloitettu vuonna 2016 ja käyttöönotto tulee tapahtumaan loppuvuodesta 2017.

Kaapelointityössä Naarajärven taajama-alueen sähköverkko tullaan uusimaan kokonaisuudessaan. Kaapelointityössä saneerataan yhteensä 36 kilometriä keskijänniteverkkoa ja poistetaan satoja sähköpylväitä. Projektissa tullaan rakentamaan myös 38 uutta puistomuuntamoa. MPY Palvelut asentaa saneerauksen yhteydessä kaivettaviin kaapeliojiin myös valokuitukaapeleita.

Poikkeuksellisen kylmä kevät ja sulamaton routa ovat hidastaneet kaapelointityötä, mutta työ etenee hidastuksista huolimatta aikataulussa. Kaapelointityössä joudutaan ajoittain järjestämään sähkönjakeluun keskeytyksiä, mutta ne on pyritty tekemään mahdollisimman hyvin yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Keskeytykset toteutetaan mahdollisimman vähäisinä ja kestoltaan lyhyinä.

Kaapelointi etenee tällä hetkellä Naarajärven taajaman asuinalueille. Työt pyritään saamaan valmiiksi etenemisen mukaan, jolloin myös pihoille aiheutuneet vauriot saataisiin korjattua työn edetessä. Kaikkea ei kuitenkaan pystytä laittamaan kuntoon heti ja loput siistimiset saattavat jäädä syksyyn ja kevään 2018 aikana hoidettaviksi. Kaikki kuitenkin laitetaan kuntoon.

Saneeraushanke on osa Savon Voima Verkon Säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa kaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii. Verkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma  suunnitellaan ja toteutetaan perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin. 

 

Eka Partanen Rakennuttaja Puhelin p. 044 723 7451

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top