Säävarman sähköverkon rakentaminen etenee Maaningalla

Julkaistu 05.06.2017 - Kategoriassa Tiedote

 

Maaningan alueella tehtävä saneeraus alkaa Pielaveden puolelta Varpasmaalta ja jatkuu tien 5551 suuntaisesti Pulkonkosken, Kurolanlahden ja Leinolanlahden alueille. Projekti on aloitettu huhtikuussa 2016 ja vanhat ilmajohdot tullaan purkamaan vuoden 2017 loppupuolella. Kohde valmistuu kokonaisuudessaan toukokuussa 2018 ja valmistuessaan se parantaa merkittävästi alueen asukkaiden sähkönjakelua 

 

Maaningalla uusitaan noin 51 kilometriä vanhaan keskijännitteistä ilmajohtoa, joka siirretään metsän keskeltä tien varteen. Näin parannetaan verkon säävarmuutta sekä mahdollisen katkon sattuessa nopeutetaan vian korjausta. Kokonaisuudessaan saneerauksessa uusitaan pienjännitteistä ja keskijännitteistä ilmajohtoa yhteensä 75 kilometriä. Työn kokonaiskustannukset ovat noin 2,4 miljoonaa euroa. 

 

Kohteen suunnittelutyö on ollut haastava, mutta maanomistajien ja asukkaiden kanssa yhteistyö on sujunut hyvin, mikä on auttanut työn etenemistä. 

 

Maaningan saneeraushanke on osa Savon Voima Verkon Säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa kaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii. Verkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma  suunnitellaan ja toteutetaan perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin. 

 

Kuva: Pohjolan Werkonrakentaja Oy:n verkostoasentaja Jari Rautiainen työssään Maaningalla

 

Kalle Leskinen rakennuttaja Puhelin p. 044 723 7444

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top