Vierimetsänhoitoa Siilinjärven alueella

Julkaistu 30.06.2017 - Kategoriassa Tiedote

Säävarma -investointiohjelmaamme kuuluvaa vierimetsänhoitoa tällä hetkellä käynnissä myös Siilinjärven alueella. Johtokatujen viereisissä metsissä tehdään taimikonhoitoa ja harvennuksia sekä yksittäisten riskipuiden poistoa noin 10 m leveällä alueella. Savon Voima hoitaa keskijännitteisten johtojen vierimetsiä noin 500 km matkalla vuosittain. Siilinjärvellä hoitotoimenpiteitä tehdään n. 95 km matkalla pääasiassa Pöljän, Kumpusen ja Kasurilan alueella. Myös Harjamäentien sähköaseman puustoa harvennetaan samassa yhteydessä. 

Vierimetsien hoitoon osallistuminen on maanomistajalle vapaaehtoista. Siilinjärven alueella urakoitsijana toimiva Pohjolan Linjahuolto Oy on pyytänyt maanomistajilta etukäteen valtakirjat metsänhoitotoimenpiteisiin sekä puiden yhteismyyntiin. Vierimetsän hoidosta ei siis aiheudu maanomistajille vaivaa eikä kustannuksia  Projektissa poistetaan puita sekä metsäkoneella että metsurityönä. Työ valmistuu vuoden 2017 aikana.

Savon Voima tekee myös johtokatujen kunnossapitoraivauksia tuhansien kilometrien matkalla vuosittain. Kunnossapitoraivaus tehdään keskijännitejohtojen johtokaduilla 6 vuoden välein, eikä näistä raivauksista ilmoiteta erikseen maanomistajalle. Vierimetsien hoidolla halutaan vähentää puuston aiheuttamia verkostovikoja ja sähkökatkoja. Toimenpiteiden vaikutusajan arvioidaan olevan noin 10 vuotta.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top